Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Hoàn
Ngày gửi: 14h:06' 13-04-2019
Dung lượng: 171.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1. THỦ TỤC KHAI MẠC :
            1. Chào cờ
            2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. NỘI DUNG :
            1.Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn (bằng biểu quyết giơ tay và phải được đa số đại biểu tán thành. Đại hội CĐCS không bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu) - mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội.
            2. Đọc diễn văn khai mạc Đại hội. (báo cáo cụ thể số lượng đại biểu triệu tập, số đại biểu khách mời, số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội )
            3. Thông qua chương trình Đại hội (do 1 thành viên trong Đoàn Chủ tịch giới thiệu).
           Đại hội chỉ tiến hành khi đủ số lượng quy định ( đạt 2/3 trở lên số đại biểu đã triệu tập về dự Đại hội ).
            4. Đọc báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2014, Phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019.
5. Đại hội thảo luận báo cáo, phương hướng của Công đoàn cơ sở.
6. Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Công đoàn cấp trên.
7. Biểu quyết của Đại hội về các chỉ tiêu chính trong phương hướng nhiệm vụ.
8. Khen thưởng cuối nhiệm kỳ (nếu có).
          9. Bầu cử: Giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử, số lượng BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014-2019;Thảo luận, biểu quyết số lượng, ứng cử, đề cử; Thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào BCH CĐCS (biểu quyết); Giới thiệu Ban Bầu cử (biểu quyết); Ban bầu cử công bố thể lệ bầu cử; Tiến hành bầu cử BCH/CĐCS nhiệm kỳ mới.Ban Bầu cử báo cáo kết qủa bầu cử BCH; Đoàn chủ tịch chỉ định 1 thành viên trong BCH mới làm triệu tập viên để triệu tập họp BCH lần thứ nhất (Trong lúc Ban bầu cử kiểm phiếu, có thể văn nghệ phục vụ).
10. Ban Chấp hành mới họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, Ủy Ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra CĐCS.
ĐẠI BIỂU NGHỈ GIẢI LAO
11. Công bố kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy Ban kiểm tra CĐCS.
12. BCH mới ra mắt và phát biểu trước Đại hội.
13. Bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên.
14. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (sau khi thông qua phải xin ý kiến biểu quyết của Đại hội).
15. Diễn văn bế mạc.
16. Chào cờ bế mạc Đại hội./.
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh PhúcBIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC
Nhiệm kỳ 2014 – 2019

Chúng tôi được Đại hội Công đoàn cơ sở bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử BCH Công đoàn cơ sở trường ……… ........................................nhiệm kỳ 2014-2019, gồm:
- Đồng chí : ………………………………………………… Trưởng ban.
- Đồng chí : ………………………………………………… Phó ban
và ………. Uỷ viên, gồm :
1- ……………………………………………………………………..
2- ……………………………………………………………………..
3- ………………………………………………………………………
Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:
- Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội là ……. đại biểu.
- Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội là ……………. đại biểu.
- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu là ……………. đại biểu.
- Đại hội đã quyết định số lượng BCH công đoàn cơ sở ……………………….. khoá ……… là ………… đồng chí.
- Số đại biểu ứng cử, đề cử vào BCH/CĐCS là : ……….đồng chí. Trong đó :
* Ứng cử : …………. đồng chí.
* Đề cử : …….……….. đồng chí.
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra : …………………. phiếu.
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về : …………………. phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : …………….. phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : ……..………. phiếu.
* Kết quả kiểm phiếu :
1. Đ/c ……………………….……… được ………………. phiếu.
2. Đ/c ………………………………. được …………….…. phiếu.
3. Đ/c ……………………………… được ………….….…. phiếu.
4. Đ/c …………………….………… được ………….……. phiếu.
5. Đ/c …………………………….... được …………..……. phiếu.
6. Đ/c ………………….…………… được …………….…. phiếu.
Căn cứ thể lệ bầu cử các đồng chí có tên sau đây trúng cử vào BCH CĐCS trường ……………………………………………. Nhiệm kỳ 2014-2019:
1. Đ/c ………………….……………… được ………………. phiếu
 
Gửi ý kiến