Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CHUYÊN ĐỀ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:24' 09-11-2017
Dung lượng: 42.3 KB
Số lượt tải: 277
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
KÌ THI KHẢO SÁT CĐ LẦN 1 KHỐI 10
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN THI: Hóa học
(Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian giao đề)


Họ và tên:………………………………lớp:

Câu 1(2 điểm)
Xác định số khối A, số hiệu nguyên tử Z và số lượng các loại hạt p, n, e của nguyên tử các nguyên tố sau
a. 
b. 
c. 
d. 

Câu 2(2 điểm)
Cho 0,56g hỗn hợp A gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư .Sau phản ứng thu được 224ml khí H2 (đktc).
a.Viết phương trình phản ứng
b.Tính thành phần % của từng kim loại trong hỗn hợp
Câu 3(3 điểm)
Cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 8, 10, 12
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên?
b. Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn?
c. Cho biết các nguyên tố trên là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Vì sao?
d. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố s, p, d hay f.
Câu 4(1 điểm)
Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5u. Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị bền và . Xác định phần trăm số nguyên tử của mỗi loại đồng vị?
Câu 5(1 điểm)
Hợp chất A được cấu tạo từ ion M+ và anion X2-. Tổng số 3 loại hạt cơ bản (n, p, e) trong A là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M+ lớn hơn số khối của X2- là 23. Tổng số hạt (p,n,e) trong M+ nhiều hơn trong X 2- là 31 hạt. Xác định công thức của A
Câu 6(1 điểm)
Ở 20oC, DFe = 7,87 g/cm3 với giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe trống giữa các quả cầu. Cho KL mol nguyên tử của Fe = 55,85. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Fe ở 20oC ?
……………………………………HẾT………………………….


ĐÁP ÁN
Câu 1
a. ( A= 40, Z= p =e = 18, n = 22)
b. ( A= 39, Z= p =e = 19, n = 20)
c. ( A= 40, Z= p =e = 20, n = 20)
d. ( A= 37, Z= p =e = 21, n = 16)
Câu 2
a. Mg + 2HCl→ MgCl2 + H2
b.Mg + 2HCl→ 1MgCl2 + 1H2(1)
0,01(mol) ← 0,01(mol)
-Theo gt ta có:

-Theo pt (1) :

Câu 3
a.
Z=8: 1s2 2s2 2p4
Z=10: 1s2 2s2 2p6
Z=12: 1s2 2s2 2p6 3s2
b.
Z=8: Ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA.
Z=10: Ô thứ 10, chu kì 2, nhóm VIIIA.
Z=12: Ô thứ 12, chu kì 3, nhóm IIA.
c.
Z=8: Là phi kim, vì có 6e ở lớp ngoài cùng.
Z=10:Khí hiếm, vì có 8e ở lớp ngoài cùng.
Z=12: Kim loại, vì có 2e ở lớp ngoài cùng.
d.
Z=8: Là nguyên tố p
Z=10: Là nguyên tố p
Z=12: Là nguyên tố s

Câu 4:
- Gọi phần trăm của đồng vị là: a (%)

=> Phần trăm của đồng vị là: (100 - a) %
- Ta có:
(u) (1)
=> a = 25 %
Vậy: Đồng vị là: 25 (%)
Đồng vị là: 75 (%)
Câu 5:
Gọi các hạt cấu tạo nên nguyên tử nguyên tố M là pM ,eM, nM
Gọi các hạt cấu tạo nên nguyên tử nguyên tố X là pX ,eX, nX
Theo đề bài ta có:
4 pM + 2nM + 2pX + nX = 140
4 pM + 2pX – ( 2nM + nX) = 44
pM + nM – (pX + nX) = 23
pM + nM + eM – 1- (pX + nX
 
Gửi ý kiến