Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuyen de boi duong ESTE

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Thu Mến
Ngày gửi: 22h:16' 27-06-2014
Dung lượng: 49.6 KB
Số lượt tải: 377
Số lượt thích: 0 người
A. LÝ THUYẾT: 
Câu 1. Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức X là:       A.       B.       C.       D.  Câu 2. Công thức tổng quát của este no đơn chức CnH2n+1COOCmH2m+1. Giá trị của m, n lần lượt là:     
A.      B.       C.       D.  Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng: Phản ứng este hóa là phản ứng của:       A. Axit hữu cơ và ancol           B. Axit vô cơ và ancol       C. Axit no đơn chức và ancol no đơn chức     D. Axit (vô cơ hay hữu cơ) và ancol  Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng:       A. Các este có nhiệt độ sôi cao hơn axit hay ancol tương ứng       B. Các este rất ít tan trong nước và nhẹ hơn nước       C. Trong tự nhiên este tồn tại ở cả 3 thể rắn, lỏng và khí       D. Hoa quả có mùi thơm đặc trưng của este  Câu 5. Sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đây:       A. HCOOCH3 < HCOOH < CH3OH      B. HCOOCH3 < CH3OH < HCOOH       C. HCOOH < CH3OH < HCOOCH3       D. CH3OH < HCOOCH3 < HCOOH  Câu 6. Hợp chất este nào khi bị thủy phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm là 1 muối và 1 ancol:       A. CH3COOC6H5            B. CH3COOC2H5  C. CH3OCOCH2COOC2H5    D. CH3COOCH2CH2OCOCH3  Câu 7. Hợp chất este nào khi bị thủy phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm là 2 muối và 1 ancol:       A. CH3COOC6H5           B. CH3COOCH2CH2OCOCH3  C. CH3COOC2H5           D. CH3OCOCH2COOC2H5  Câu 8. Hợp chất este nào khi bị thủy phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm là 3 muối và 1 ancol:       A. CH3COOC2H5           B. (C17H35COO)3C3H5       C. CH3COOCH2CH2OCOCH3   D. CH3COOC6H5  Câu 9. Thủy phân etyl axetat trong môi trường axit thu được sản phẩm hữu cơ là:       A. Axit axetic và ancol etylic      B. Axit fomic và ancol etylic       C. Axit axetic và ancol metylic      D. Axit fomic và ancol metylic  Câu 10. Điều chế este C6H5OCOCH3 cần trực tiếp nguyên liệu nào sau đây:       A. Axit benzoic và ancol metylic      B. Anhiđric axetic và phenol       C. Axit axetic và ancol benzylic      D. Axit axetic và phenol  Câu 11. Điều chế este CH3COOCH=CH2 cần trực tiếp nguyên liệu nào sau đây:       A. Axit acrylic và ancol metylic      B. Axit axetic và etilen       C. Anđehit axetic và axetilen      D. Axit axetic và axetilen  Câu 12. Một hợp chất X có công thức phân tử C3H6O2. X không tác dụng với Na, có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là:       A. HO-CH2CH2CHO     B. HCOOCH2CH3     C. CH3CH2COOH      D. CH3COOCH3  Câu 13. Dãy thuốc thử nào sau đây không thể phân biệt các chất lỏng là ancol etylic, axit axetic và metyl fomiat:       A. Quỳ tím, dung dịch Brom      B. Quỳ tím, dung dịch NaOH       C. dung dịch Brom, Na           D. Cu(OH)2, dung dịch NaOH  Câu 14. Cho este X có công thức phân tử C4H8O2. X thuộc dãy đồng đẳng của este:       A. No, đơn chức           B. Không no, đơn chức, mạch vòng       C. No, đơn chức, mạch hở           D. No, đơn chức, mạch vòng  Câu 15. X là chất hữu cơ không làm đổi màu quỳ tím, tham gia phản ứng tráng bạc, tác dụng được với NaOH. Công thức cấu tạo của X là:       A. HCHO      B. CH3COOH      C. HCOOCH3      D. HCOOH  Câu 16. Tristearoyoglixerol là chất có công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây:       A. (C17H31COO)3C3H5      B. (C17H33COO)3C3H5     C. (C17H35COO)3C3H5     D. (C17H29COO)3C3H5  Câu 17. Este C4H8O2 mạch thẳng tham gia phản ứng tráng gương có tên gọi là:       A. Etyl axetat      B. iso-propyl fomiat      C. Vinyl axetat      D. n-propyl fomiat  Câu 18. Chất vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:       A. Metyl fomiat      B. Iso amyl axetat      C. Metyl axetat      D. Etyl axetat  Câu 19. Chất không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, nhưng tác dụng với dung dịch KOH là:       A. Metyl axetat     B. Metyl fomiat     
No_avatar

Có đáp án bài tập không?

Avatar

Đáp án ở slide kế bên đấy

Via Muốn trắng da mặt chọn cách làm trắng da mặt bằng dầu dừa cũng hiệu quả không kém

No_avatar

ĐÁP ÁN Ở CHỖ NÀO Ạ

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓