Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Chuyên đề + các dạng bài tập hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trang
Ngày gửi: 12h:14' 12-10-2020
Dung lượng: 291.5 KB
Số lượt tải: 559
Số lượt thích: 0 người
BỘ TÀI LIỆU TRUNG TÂM ( 48 BUỔI )
HÓA HỌC KHỐI 8
NĂM 2020
MỤC LỤC

CHUYÊN ĐỀ I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 5
CHỦ ĐỀ 1. CHẤT 5
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 5
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 5
CHỦ ĐỀ 2. NGUYÊN TỬ 7
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 7
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 8
CHỦ ĐỀ 3. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 9
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 9
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 10
CHỦ ĐỀ 4. ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 11
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 11
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 12
CHỦ ĐỀ 5. CÔNG THỨC HÓA HỌC 14
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 14
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 14
CHỦ ĐỀ 6. HÓA TRỊ 16
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 16
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 16
CHỦ ĐỀ 7. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 18
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề I (Đề 1) 21
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề I (Đề 2) 22
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề I (Đề 3) 24
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề I (Đề 4) 25
CHUYÊN ĐỀ II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC 27
CHỦ ĐỀ 1. SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 27
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 27
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 27
CHỦ ĐỀ 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC 28
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 28
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 29
CHỦ ĐỀ 3. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 30
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 30
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 31
CHỦ ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 32
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 32
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 33
CHỦ ĐỀ 5. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC 34
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề II (Đề 1) 36
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề II (Đề 2) 37
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề II (Đề 3) 38
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề II (Đề 4) 40
CHUYÊN ĐỀ III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC 42
CHỦ ĐỀ 1. MOL 42
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 42
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 42
CHỦ ĐỀ 2. CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 43
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 43
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 43
CHỦ ĐỀ 3. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 45
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 45
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 45
CHỦ ĐỀ 4. TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC 47
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 47
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 47
CHỦ ĐỀ 5. TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 49
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 49
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 50
CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC 53
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề III (Đề 1) 55
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề III (Đề 2) 56
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề III (Đề 3) 58
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chuyên đề III (Đề 4) 59
CHUYÊN ĐỀ IV. OXI - KHÔNG KHÍ 61
CHỦ ĐỀ 1. TÍNH CHẤT CỦA OXI 61
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 61
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 61
CHỦ ĐỀ 2. SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI 63
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 63
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 63
CHỦ ĐỀ 3. OXIT 65
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
 
Gửi ý kiến