Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CHUYÊN ĐỀ ĐỌC HIỂU CÓ ĐÁP ÁN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: KENTA MIN
Ngày gửi: 23h:52' 19-12-2016
Dung lượng: 199.2 KB
Số lượt tải: 3386
Số lượt thích: 3 người (Trần Công Đạt, Trần Phương, Nguyễn Thị Yến)


TOPIC: ENTERTAINMENT
Most of us tend to think of production when we think of mass media industries. After all, it is the output of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention, make us happy or angry, interested or bored. Moreover, most public discussion about mass communication tends to be about production. The latest gossip about that actor will be in what film, the angry comments a mayor makes about the violence on local TV news, the newest CDs by an up-and-coming group – these are the kinds of topics that focus our attention on the making of content, not its distribution or exhibition.
Media executives know, however, that production is only one step in the arduous and risky process of getting a mass media idea to an audience. Distribution is the delivery of the produced material to the point where it will be shown to its intended audience. The activity takes place out of public view. We have already mentioned the NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite to TV stations. When Philadelphia Newspapers Inc. delivers its Philadelphia Inquirer to city newsstands, when Twentieth – Century – Fox moves its Musicland stores, they are involved in distribution to exhibitions.

Question 1. In this passage, “arduous” means .
difficult B. lucrative C. lengthy D. free
Question 2. The passage states that people tend to focus on production because .
it takes place out of public view
mass media companies do not own production divisions
the output of mass media is intended to grab our attention
companies can function as both producers and distributors
Question 3. In this passage, to “disseminate” means to __ .
create B. send out C. take in D. fertilize
Question 4. This passage states that distribution is .
the first step in mass media production
the most talked-about step in mass media production
at least as important as production
not as important as exhibition
Question 5. The author’s purpose in writing this passage is to .
A. tell an interesting story B. define a concept clearly
C. describe a scene vividly D. argue with the reader
ĐÁP ÁN
1. A
2. C
3. B
4. C
5. B


GIẢI THÍCH CHI TIẾT
Question 1: Đáp án A.
Câu hỏi: Nghĩa của từ "arduous".
Phân tích: vì không có một gợi ý cụ thể nào nên ta xét từng đáp án xem đáp án nào là có lý nhất khi ghép vào bài đọc:
difficult (khó khăn): có thể đúng vì quá trình làm nên các sản phẩm truyền thông không phải dễ dàng; bài đọc cho thấy quá trình phân phối có khi phải sử dụng đến những phương pháp khó như dùng đường truyền vệ tinh, mở cửa hang,...
lucrative (sinh lợi): có vẻ không liên quan đến nội dung bài vì bài đọc không nhắc gì đến lợi nhuận tạo ra từ quá trình làm ra sản phẩm truyền thông.
lengthy (dài dòng): cũng tương tự B vì ta không thấy bài đọc đề cập rõ ràng đến sự nhiêu khê của quá trình này.
free (tự do): có vẻ là đáp án ít liên quan nhất.
Như vậy nếu cân nhắc cẩn thận ta thấy A sẽ là đáp án an toàn nhất.
=> Đáp án đúng A.
Question 2: Đáp án C.
Câu hỏi: Tại sao người ta thường chỉ tập trung vào phân đoạn sản xuất?
Clue: “After all, it is the output of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention": Nói cho cùng thì sản phẩm của quá trình này - tờ báo ta đọc, chương trình TV ta xem - mới là những thứ khiến ta quan tâm.
=> Đáp án đúng C. the output of mass media is intended to grab our attention. Các đáp án khác đều sai với bài đọc hoặc không trả lời được cho câu hỏi trên.
Question 3: Đáp án B.
Câu hỏi: Nghĩa của từ "disseminate"
Clue: “NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite to TV stations": Đài NBC đóng vai trò là nhà phân phối khi nó làm gì đó các chương trình truyền hình qua vệ tinh tới TV.
Như vậy có thể dễ dàng đoán được động từ này có liên quan tới việc phân phối.
=> Đáp án đúng B. send out (gửi đi).
Question 4: Đáp án C. Question 5: Đáp án B.

CẤU TRÚC, TỪ VỰNG ĐIỂN HÌNH
Industry (n): công nghiệp, ngành công nghiêp. Eg: The computer industry has been booming: Ngành công nghiệp máy tính đang phát triển rất mạnh mẽ.
To grab one’s attention (=to attract one’s attention): thu hút sự chú ý của ai. Eg: You must grab your reader’s attention
 
Gửi ý kiến