Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Chuyên đề Hóa 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần thanh Thủy
Ngày gửi: 06h:17' 25-02-2021
Dung lượng: 130.1 KB
Số lượt tải: 626
Số lượt thích: 0 người
MỤC LỤC
/
CHUYÊN ĐỀ I. SỰ ĐIỆN LI 7
CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ SỰ ĐIỆN LI, CHẤT ĐIỆN LI, VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN LI 7
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 7
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 10
CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 12
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 12
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 14
CHỦ ĐỀ 3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH pH 16
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 16
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 21
CHỦ ĐỀ 4. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SỰ ĐIỆN LI 24
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 24
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 26
CHỦ ĐỀ 5. DẠNG BÀI TẬP PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH 27
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 27
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 29
CHỦ ĐỀ 6. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN MUỐI 30
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 30
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 32
CHỦ ĐỀ 7. ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ SỰ ĐIỆN LI 34
KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ I 44
CHUYÊN ĐỀ II. NHÓM NITƠ 53
CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ N2, NH3, HNO3, MUỐI NITRAT 53
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 53
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 53
CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT TRONG NHÓM NITƠ 55
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 55
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 57
CHỦ ĐỀ 3. VIẾT VÀ CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC NHÓM NITƠ 58
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 58
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 60
CHỦ ĐỀ 4. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ AMONI 61
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 61
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 64
CHỦ ĐỀ 5. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ AXIT NITRIC 65
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 65
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 65
CHỦ ĐỀ 6. NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT 69
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 69
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 71
CHỦ ĐỀ 7. BÀI TẬP VỀ AXIT PHOPHORIC 73
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 73
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 73
CHỦ ĐỀ 8. BÀI TẬP VỀ PHÂN BÓN 75
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 75
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 75
CHỦ ĐỀ 9. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ NHÓM NITƠ 77
KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ II 100
CHUYÊN ĐỀ III. NHÓM CÁCBON – SILIC 108
CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CACBON, SILIC 108
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 108
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 108
CHỦ ĐỀ 2. BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM 110
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 110
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 113
CHỦ ĐỀ 3. BÀI TOÁN KHỬ OXIT KIM LOẠI BẰNG C VÀ CO 114
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 114
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 116
CHỦ ĐỀ 4. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MUỐI CACBONAT 117
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 117
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 119
CHỦ ĐỀ 5. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SILIC VÀ HỢP CHẤT 121
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 121
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 122
CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ NHÓM CACBON, SILIC 123
KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ III 142
CHUYÊN ĐỀ IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ 148
CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 148
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 148
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 148
CHỦ ĐỀ 2. DẠNG BÀI TẬP GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ 151
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 151
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 153
CHỦ ĐỀ 3. CÁC VIẾT ĐỒNG PHÂN CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 154
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 154
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
 
Gửi ý kiến