Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Chuyên đề Lý 12 theo mức độ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần thanh Thủy
Ngày gửi: 17h:20' 26-03-2021
Dung lượng: 635.2 KB
Số lượt tải: 888
Số lượt thích: 2 người (Hoàng Hải Đường, Nguyễn Thị Mai)

CHỦĐỀ 1:ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 12
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 12
II. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 13
III. BÀI TẬP 14
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT 14
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU 16
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 17
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO 18
IV. HƯỚNG DẪN GIẢI 20
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 20
D. VỀ ĐÍCH: NÂNG CAO 21
CHỦĐỀ 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 23
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 23
II. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 24
III. BÀI TẬP 26
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT 26
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU 27
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 29
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO 30
IV. HƯỚNG DẪN GIẢI 31
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 31
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO 32
CHỦĐỀ 3: ỨNG DỤNG CỦA VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 33
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 33
II. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 38
III. BÀI TẬP 41
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT 42
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU 43
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 46
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO 47
IV. HƯỚNG DẪN GIẢI 48
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 48
D. VỀ ĐÍCH: NÂNG CAO 50
CHỦĐỀ 4: CON LẮC LÒ XO 52
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 52
II. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 54
III. BÀI TẬP 58
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT 58
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU 61
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 63
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO 65
IV. HƯỚNG DẪN GIẢI 67
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 67
D. VỀ ĐÍCH: NÂNG CAO 70
CHỦĐỀ 5. CON LẮC ĐƠN 72
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 72
II. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 77
III. BÀI TẬP 80
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT 80
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU 82
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 84
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO 86
IV. HƯỚNG DẪN GIẢI 89
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 89
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO 91
CHỦĐỀ 6: NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 95
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 95
II. BÀI TẬP 96
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT 96
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU 99
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 100
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO 102
III. HƯỚNG DẪN GIẢI 106
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 106
D.VỀ ĐÍCH: NÂNG CAO 108
CHỦĐỀ 7: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG KHÁC 114
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 114
II. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 116
III. BÀI TẬP 118
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT 118
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU 120
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 122
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO 123
IV. HƯỚNG DẪN GIẢI 124
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 124
D. VỀ ĐÍCH: NÂNG CAO 125
CHỦĐỀ 8: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ 126
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 126
II. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 128
III. BÀI TẬP 130
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT 130
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU 132
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 134
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO 136
IV. HƯỚNG DẪN GIẢI 142
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 142
D. VỀ ĐÍCH: NÂNG CAO 145
CHỦĐỀ 9: GIAO THOA SÓNG 153
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 153
II. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 157
III. BÀI TẬP 162
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT 162
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU 164
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 166
D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO 169
IV. HƯỚNG DẪN GIẢI 173
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG 173
D. VỀ ĐÍCH: NÂNG CAO 176
CHỦĐỀ 10. SÓNG DỪNG 183
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 183
II. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 185
III. BÀI TẬP 187
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT 187
B.
 
Gửi ý kiến