Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:04' 28-10-2021
Dung lượng: 21.3 KB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
Chuyênđề 04. ARTICLES – MẠO TỪ
Choose the best answer among the A, B, C, or D provided to finish each of the incomplete sentences below.
Question 01. On our trip to Italy, we crossed _______ Atlantic Ocean.
A. the  B. an  C. a  D. 0 (zero article)
Question 02. Bodies of _______ dead in the tragic accident yesterday were taken away.
A. the B. a C. an D. 0 (no article) (
Question 03. He has lived in _______ United Kingdom for two years.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 04.I want to introduce you to Sharon. She is _______ very nice person.
A.a B. an C. the D. 0 (zero article)
Question 05. This is _______ first time I have ever eaten this food.
A. a B. the C. an D. 0 (zero article)
Question 06. We want to spend a summer in _______ seaside town.
A. a B. an C. the D. 0 (zero article)
Question 07. Christmas Eve is _______ best time for us to go out for a special, romantic evening.
A. a B. the C. an D. 0 (no article)
Question08. I have to try hard day by day so as to win a place at _______ university later.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 09. We might be able to catch _______ last train if we hurried.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 10. Many people nowtraveleven _______ shortest distance by cars or bus.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 11. Last night, there was _______ bird singing outside my house.
A. a B. an C. the D. 0 (zero article)
Question 12. Sander! Give me _______ knife you’re holding immediately.
A. a B. the C. an D. 0 (no article)
Question 13. In order to build his enormoussand castle, _______ artist had to use 1000 tons of sand.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 14. After I leavecollege, I want to travel around _______ world.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 15. I`d like you to give me _______ honest answer about this matter.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 16. Before making _______ decision, do an assessment of how you want to use your phone.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 17. She is _______ honor to her family, friends, team-mates and the nation.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 18. Most of my friends admire Milan as she can play _______ piano so beautifully.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 19. Whatdidyou have for _______ breakfast thismorning?
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 20. As I was walking along the street, I saw a $10 note on _______ pavement.
A. a B. an C. the D. 0 (no article)
Question 21. There’s _______ university in my neighborhood.
A. an B. a C. the D. 0 (zero article)
Question 22. The goalie tried to catch _______ ball, but he failed.
A. a B. an C. the D. 0 (zero article)
 
Gửi ý kiến