Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Chuyên đề ôn hình vào THPT(Quan hệ điểm, đường thẳng với đường tròn)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Kính
Ngày gửi: 22h:56' 24-05-2008
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 191
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề 1: Quan hệ của điểm, đường thẳng với đường tròn.
------***---------
Bài 1: Cho (0), M là 1 điểm ở ngoài đường tròn, kẻ cát tuyến MAB,tiếp tuyến tại A và B cát nhau tại I.Kẻ IH với MO.
a) C.Minh: 5 điểm I,A,H,O,B cùng nằm trên 1 đường tròn.
b) Tìm quỹ tích của I khi cát tuyến MAB thay đổi.
Bài 2: Cho (0;R), M là 1 điểm trên đường tròn(MA< MB),AB là đường kính. Qua B kẻ đường thẳng ( d) với AB.Tiếp tuyến tại M cắt(d) tại N và AB tại K. Đường thẳng (d) cắt AM,OM theo thứ tự tại E và H, AM cắt HK tại F.
a) C.Minh: AM song song với ON.
b) ON KH.
Bài 3: Cho (O;R), P là 1 điểm bên trong đường tròn, qua P kẻ 2 dây cung AB với CD.
a) C. Minh: AC2+BD2 không đổi.
b)C.Minh: PA2+PB2+PC2+PD2 không đổi.
c) C.Minh: PC.PD = PA.PB
d) M là trung điểm của BD.Chứng minh: AC= 2OM.
e) Từ A,C kẻ đường thẳng BD cắt CD và AB tại E,F. C. Minh tứ giác ACFE là thoi.
Bài 4: Cho (O) đường kính AB. Đường thẳng (d) AB tại A. M là 1 điểm trên đường tròn(MA,MB).Gọi P,Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên AB và (d). I là trung điểm PQ.
a) C Minh tam giác AIO vuông tại I.
b) Tiếp tuyến tại M cắt đt(d) tại T. Chứng minh MA là phân giác của và .
c) C, Minh: (AIQ ~ (ATM.
Bài 5:(Toán tuổi thơ số 16/2004). Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng AB = BC. Một đường tròn(O) đi qua A,B. Các tiếp tuyến với (O) từ A,C cắt nhau tại S. T là tiếp điểm của SC và (O),SB cắt (O) tại E(EB). CMinh: ET//AB.
Bài 6: Cho nửa đường tròn(O) đường kính AB và 1 đường thẳng(d) AB tại H.M là điểm di động trên nửa đtròn. Đ thẳng(d) giao với MA,MB lần lượt tại C,D.
a) C Minh: HC.HD = HA.HB.
b) Gọi B` là điểm đối xứng của B qua H. C, Minh tứ giác ACDB` nội tiếp.
c) khi M di động trên (O), tâm I của của đường tròn(ADC) chạy trên đường nào?
Bài 7: Cho (O) và 2 tiếp tuyến SA,SB của đường tròn.Kẻ dây cung BC.Đường kính vuông góc với dây AC cắt BC tại I.
a) Chứng minh 4 điểm: S,A,I,B nằm trên 1 đường tròn.
b) Tứ giác SAOI nội tiếp.
c) SI// AC.
Bài 8: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB= 2R, và 1 dây cung thay đổi MN sao cho MN=R( M ở giữa AN).AM cắt BN ở C; AN cắt BM ở D.
a) C, Minh: AM=DM và BN= DN.
b) C,Minh: CD=AB và CD // với 1 đthẳng cố định.
c) Gọi I là trung điểm CD, Chứng Minh IM là tiếp tuyến của nửa (O).
Bài 9: Cho 2 điểm A,B cố định trên (O). Các điểm C,D di động trên đtròn sao cho AD// BC và C,D ở về cùng một phía với dây AB. M là giao điểm của AC,BD.Các tiếp tuyến với đtròn tại A và D cắt nhau tại I.
a) Chứng minh 3 điểm: I,O,M thẳng hàng.
b) Bán kính đtròn ngoại tiếp tam giác MDC là hằng số.
Bài 10: Từ 1 điểm C ở ngoài (O) kẻ cát tuyến CBA.Gọi IJ là đường kính vuông góc với AB. Các đ thẳng CI, CJ theo thứ tự cắt (O) tại M, N.
a) Chứng minh rằng IN,JM và AB đồng quy tại 1 điểm D.
b) Chứng minh các tiếp tuyến tại M,N đi qua trung điểm E của CD.
Bài 11: Cho (O), điểm K nằm bên ngoài đtròn. Kẻ tiếp tuyến KA, KB với đ tròn. Kẻ đường kính AOC.Tiếp tuyến của (O) tại C cắt AB ở E. Chứng minh rằng:
a) Các tam giác KBC và OBE đồng dạng.
b) CK vuông góc với OE.
Bài 12: Cho nửa (O) đường kính AB.Vẽ các tiếp tuyến Ax;By cùng thuộc nửa mp bờ AB.Qua điểm M thuộc nửa đtròn kẻ tiếp tuyến thứ 3 cắt Ax,Ay theo thứ tự ở C,D.Gọi N là giao điểm của AD và BC.H là giao điểm của MN và AB. Chứng minh.
a) MNAB.
b) MN= NH.
Bài 13: Cho A ở ngoài đường tròn (O) từ A kẻ 2 tiếp tuyến AB,AC và cát tuyến AKD sao cho BD//AC,BK cắt AC ở I.
a) Nêu cách vẽ cát tuyến AKD sao cho BD// AC.
b) Chứng minh: IC2=IK.IB.
c) Cho góc BAC = 600.Chứng minh cát tuyến AKD đi qua O.
Bài 14: Cho nửa (O), đường kính BC.Điểm A thuộc nửa đtròn đó.Dựng hình vuông ABED thuộc nửa mặt phẳng bờ AB không chứa đỉnh C.Gọi F là giao điểm của AE và nửa (O). K là giao điểm của CF và ED.
a) Chứng minh 4 điểm: E,B,F,K nằm trên 1 đường tròn.
b)Tam giác BKC là tam giác gì?Vì sao?
c)Tìm quỹ tích E khi A di động trên nửa (O).
Bài 15( Đề vào THPT năm 05- 06): Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng(theo thứ tự ấy),Gọi(O) là đường tròn đi qua B,C.Từ A vẽ các tiếp tuyến AE và AF với (O).Gọi I là trung điểm BC.
a) Chứng minh: A,E,O,I,F nằm trên 1 đường tròn.
b) Đường thảng FI cắt (O) tại G.Chứng minh EG//AB.
Bài 16( Đề vào THPT năm 05-06 ngày 12/7): Cho nửa đường tròn đường kính MN.Lấy điểm P tuỳ ý trên nửa đường tròn(P#M;P#N).Dựng hình bình hành MNPQ.Từ P kẻ PI vuông góc với đường thẳng MQ tại I và từ N kẻ NK vuông góc với đường thẳng MQ tại K.
a) C, Minh 4 điểm: P,Q,N,I nằm trên 1 đường tròn.
b) C,Minh MP.PK=NK.PQ.
c) Tìm vị trí của P trên nửa đtròn sao cho NK.MQ lớn nhất.

________________________________________________________________________________________________

 
Gửi ý kiến