Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CHUYÊN VĨNH PHÚC

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Văn Hà
Ngày gửi: 09h:55' 29-05-2015
Dung lượng: 94.0 KB
Số lượt tải: 1022
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
ĐỀ THI KSCL LẦN 4 NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(Không kể thời gian giao đề)Mã đề thi 136


Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207; Ni = 59.
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là
A. 5,83 gam. B. 4,83 gam. C. 7,33 gam. D. 7,23 gam.
Câu 2: Chất hữu cơ A chỉ chứa C, H,O có CTPT trùng công thức đơn giản nhất. Cho 2,76 gam A tác dụng với một lượng vừa đủ dd NaOH, chưng khô thì phần bay hơi chỉ có H2O, phần chất rắn khan chứa 2 muối có khối lượng 4,44 gam. Đốt cháy hoàn toàn hai muối này được 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lít CO2(đktc) và 0,9 gam H2O. Nếu đốt cháy 2,76 gam A thì khối lượng H2O thu được là
A. 1,2g B. 0,36g C. 0,9g D. 1,08g
Câu 3: Hòa tan hết 20,9 gam hỗn hợp gồm M và M2O (M là kim loại kiềm) vào nước, thu được dung dịch X chứa 28 gam chất tan và 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là
A. Rb. B. Li. C. K. D. Na.
Câu 4: Chất X là anđehit mạch hở. Một thể tích hơi X cộng hợp tối đa ba thể tích khí H2, thu được chất Y. Một thể tích hơi Y tác dụng với Na dư, thu được một thể tích khí H2 (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Chất x thuộc loại A. anđehit no, ba chức, mạch hở.
B. an đehit đơn chức, mach hở, phân tử có hai liên kết C=C.
C. anđehit hai chức, mạch hở, phân tử có một liên kết C=C.
D. an đehit đơn chức, mạch hở, phân tử có ba liên kết C=C.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tất cả kim loại đều dẫn điện.
B. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.
C. Tất cả kim loại đều tan được trong dung dịch HCl.
D. Phương pháp thủy luyện dùng để điều chế kim loại có tính khử yếu.
Câu 6: Cho các nhận xét sau:
(a) Phenol (C6H5OH) và anilin đều phản ứng với nước brom tạo kết tủa.
(b) Anđehit phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) tạo ra ancol bậc một.
(c) Axit fomic tác dụng với dung dịch KHCO3 tạo ra CO2.
(d) Etylen glicol, axit axetic và glucozơ đều hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
(e) Anđehit fomic và phenol được dùng để tổng hợp nhựa novolac.
Số nhận xét đúng là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 7: Mưa axit chủ yếu là do những chất thải sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không được xủ lí triệt để. Đó là những chất nào sau đây ?
A. NH3, HCl B. H2S,  Cl2 C. SO2, NO2. D. CO2, SO2
Câu 8: Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3?
A. Na2S. B. NaOH. C. CaCl2. D. BaSO4.
Câu 9: Cho các phản ứng:
(a) Cl2 + NaOH (b) Fe3O4 + HCl 
(c) KMnO4 + HCl (d) FeO + HCl 
(e) CuO + HNO3 (f) KHS + KOH 
Số phản ứng tạo ra hai muối là
A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 10: Trong một bình kín chứa hỗn hợp X gồm hidrocacbon
 
Gửi ý kiến