Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

COLLOCATION CHO THPT QG (4)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày gửi: 16h:34' 24-10-2015
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 479
COLLOCATION CHO THPT QUỐC GIA
(Phần 4)

up to the handle: hoàn toàn, đầy đủ, hết sức
ex: enjoy (st) up to the handle (hết sức vui thích (về cái gì))be free of charge: không phải trả tiền

be in charge of (sb): phải trong nom (ai)

rally (someone) on (st): chế giếu (ai) về (cái gì)

sleep like a log: ngủ say như chết

feel like (v-ing): muốn (làm gì)
ex: Sometimes I feel like running away from everythingconcentrate on: tập trung vào

steel (sb’s) heart: làm lòng (ai đó) trở lên sắt đá

all of a sudden = suddenly

background music: nhạc nền

a catchy tune: một giai điệu lôi cuốn

have a great voice: sing well

go on tour: go on a planned series of performances around a region or country

a huge following: a large number of fans

live music = live performance: music that is listened to while it is performed 

a massive hit: a record that sells lots of copies

be/sing out of tune

sing along to: join in singing
ex: It’s the kind of music you can also sing along to easily … even if you don’t have a great voice.play by ear: play without reading the musical notes

a pop group: a small group of people who play or sing pop music together

read music: understand and follow written musical notes

a slow number: a song with a slow tempo

take up a musical instrument: begin learning a musical instrument

taste in music
ex: Their taste in music is completely different.be tone deaf: be unable to distinguish the different notes in music

vital question: vấn đề sống còn

vital style: văn phong sinh động

musical style = type of music

refer to (sb): hỏi ý kiến (ai đó)

vital force: sức sống

vital part = necessary part : phần không thể thiểu

be accompanied by: kèm theo
ex: War is accompanied by many natural calamities (Kèm theo chiến tranh là nhiều hiểm hoạ thiên nhiên).
Each application should be accompanied by a stamped addressed envelope (Mỗi lá đơn phải có một phong bì có sẵn tem và địa chỉ kèm theo).

arouse emotion: khơi dậy cảm xúc

be valued over: được đánh giá cao hơn

a catchy question: câu hỏi để đưa vào bẫy

expose crime: vạch trần tội ác

depend upon (sb) to live: nhờ vào ai mà sống

refer to (sb) for help: nhờ cậy sự giúp đỡ (của ai)

food with a high fat content: thức ăn có hàm lượng béo cao

cultural identity: bản sắc văn hóa

be given more importance than: được coi trọng hơn

on the emotional side: về khía cạnh tình cảm

have a taste for music: thích nhạc

be endowed with: được trời phú cho
ex: She is endowed with intelligence as well as beauty.

behave morally: cư xử có đạo đức

in short: nói tóm lại

express the culture / customs / history

for a range of reasons: vì nhiều lý do

untold losses: thiệt hại không kể xiết

be pregnant with (st): chứa đầy (cái gì), có thể gây ra (cái gì)
ex: be pregnant with joy (chứa đầy niềm tin)
be pregnant with danger (có thể gây ra nguy hiểm)

on second thoughts: sau khi suy tính lại

be full of thought for (sb): hết lòng quan tâm lo lắng cho (ai đó)

noble thought: tư tưởng cao đẹp

at the thought of: khi nghĩ đến

expose (sb) to danger: đặt (ai đó) vào tình thế nguy hiểm

welcoming smile: nụ cười chào đón

as quick as thought: nhanh như chớp

a thought: một tí, một chút
ex: The colour is a thought dark (Màu sẫm một tí).

have second thoughts about (st): suy tính lại (điều gì)

untold happiness

the facts stare us in the face: sự thật đã rành rành trước mắt chúng ta

refer to a documemt: tham khảo một tài liệu

take (great) pains to (do st): try (very) hard to (do st)

these rules don`t always apply: những quy tắc này không phải lúc nào cũng ứng dụng được

on your own = by yourself = alone

antisocial behaviour: cách cư xử khó gần
 
Gửi ý kiến