Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Công văn công đoàn 2015 - 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Khánh Duy
Ngày gửi: 15h:05' 11-01-2016
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HỒNG DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Số: 01 / CĐGD
V/v Chăm lo đời sống CBNGNLĐ dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Dân, ngày 06 tháng 01 năm 2015


Kính gửi:
 Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc.


Thực hiện Công văn số 353/CĐN–CSPL ngày 21/12/2015 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016;
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục huyện đề nghị Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt những nội dung sau:
1. Công đoàn các đơn vị báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp chính quyền đồng cấp nắm bắt tình hình đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) của đơn vị; trong đó chú ý CBNGNLĐ có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo để xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ đón Tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.
2. Phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CBNGNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi nữ nhà giáo, người lao động có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn tết.
3. Công đoàn các đơn vị phối hợp cùng với chính quyền đồng cấp giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng và những khó khăn vướng mắc cho CBNGNLĐ trước khi đón Tết Nguyên đán.
Xây dựng kế hoạch phân công CBNGNLĐ trực tết, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản của cơ quan, đơn vị, trường học, an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông và phòng chống chấy nổ trong thời gian nghỉ tết.
Đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện tốt nội dung công văn này. Báo cáo danh sách công đoàn viên đặc biệt khó khăn để công đoàn giáo dục huyện tham mưu cấp trên hỗ trợ quà tết trước ngày 15/01/2016 và báo cáo kết quả hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 lên công đoàn giáo dục huyện theo Bảng tổng hợp đính kèm trước ngày 15/02/2015.


Nơi nhận:
- Như kinh gửi;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH


Đã ký


Diệp Thanh hờnCÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HỒNG DÂN


CÔNG ĐOÀN……………………….
 
 

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHĂM LO
TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN NĂM 2016
 
 


  
Số
TT

NỘI DUNG

Đơn vị hoặc số lượng

Ghi chú

I
Tiền lương, thưởng CBNGNLĐ1
Lương bình quân (tháng 01/2016)
Triệu đồng- Trường công lập
    - Trường ngoài công lập2
Tiền thưởng Tết
Triệu đồng- Trường công lập
- Trường ngoài công lậpII
Hoạt động chăm lo Tết
TS quà ...../ TS tiền)


1
Tặng quà CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
    


2
Thăm, tặng quà cho CB công đoàn3
Thăm, tặng quà gia đình chính sách
    


4
Thăm tặng quà cho các tập thểIII
Các hoạt động hỗ trợ khác1
Hỗ trợ vé tàu, xe cho CBNGNLĐ về quê ăn Tết (VNĐ)2
Trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn” (đơn vị nhà)3
Tổ chức hoạt động VH, VN, TDTT vui chơi trong dịp Tết (đơn vị trường)IV
Tranh chấp lao động tập thể, đình công1
Tổng số vụ tranh chấp lao động2
Tổng số CBNGNLĐ tham gia3
Số ngày ngừng làm việc4
Nguyên nhân hoặc lý do xẩy ra tranh chấp lao động                                                                ............., ngày ............. tháng ......... năm 2016
                                                                             TM. BAN CHẤP HÀNH                                                                                       Chủ tịch

                                                                                  (ký tên và đóng dấu)


 
Gửi ý kiến