Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CTLG-PTLG CƠ BẢN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Chính Chân Phương
Ngày gửi: 21h:35' 24-09-2013
Dung lượng: 294.5 KB
Số lượt tải: 457
Số lượt thích: 0 người
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN:

BẢNG GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT

x
rad
-(
-
-
-
-
0(


độ
-180o
-90o
-60o
-45o
-30o
0
30o
45o
60o
90o
120o
135o
150o
180o

sin
0
-1
-
 -
-
0
10

cos
-1
010
- 
-
-
-1

tan
0
||
-
-1
-
0

1

||
-
-1
-
0

cot
||
0
-
-1
-
||

1

0
-
-1
-
||


Chú ý: Công thức chuyển đổi từ độ sang rađian và ngược lại:


GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT

1) Cung đối nhau:
cos(–x) = cosx
sin(–x) = – sinx
tan(–x) = – tanx
cotg(–x) = – cotx

2) Cung bù nhau:
sinsinx
coscosx
tantanx
cotcotx
3) Cung hơn kém:
sinsinx
coscosx
tan tanx
cot cotx

4) Cung phụ nhau.
sin= cosx
cos= sinx
tan= cotx
cotx= tanx

5) Cung hơn kém.

cos= 
tan = 
cot = 


Ghi nhớ: Cos đối – Sin bù – Phụ chéo

CÁC CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI

1) Công thức cộng:
cos(a + b) = cosa.cosb – sina.sinb
cos(a - b) = cosa.cosb + sina.sinb
tan(a - b) = 
sin(a - b) = sina.cosb - cosa.sinb
tan(a + b) = 
sin(a + b) = sina.cosb + cosa.sinb
2) Công thức nhân đôi :
sin2x = 2sinxcosx
cos2x = cos2x – sin2x
= 2cos2x - 1
= 1 – 2sin2x
tan2x = 
cot2x = 
3) Công thức nhân 3:
sin3x = 
cos3x = 4cos3x – 3cosx
tan3x = 
4) Công thức hạ bậc:


5) Công thức tích thành tổng.
cosxcosy= 
sinxcosy= 
sinxsiny= 

6) Công thức tổng(hiệu) thành tích:
sinx + siny = 
sinx – siny = 
cosx + cosy = 
cosx – cosy = 
tanx + tany = 
tanx – tany = 
cotx + coty = 
cotx – coty = 
CÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN:

Phương trình ():
Nếu biểu diễn được dưới dạng sin của những góc đặc biệt thì:

Nếu không biểu diễn được dưới dạng sin của những góc đặc biệt thì:

Nếu thì:Phương trình ():
Nếu biểu diễn được dưới dạng côsin của những góc đặc biệt thì:

Nếu không biểu diễn được dưới dạng côsin của những góc đặc biệt thì:

Nếu thì:
Phương trình :
Nếu biểu diễn được dưới dạng tang của những góc đặc biệt thì:

Nếu không biểu diễn được dưới dạng tang của những góc đặc biệt thì:

Nếu thì:


Phương trình ()
Nếu biểu diễn được dưới dạng côtang của những góc đặc biệt thì:

Nếu không biểu diễn được dưới dạng côtang của những góc đặc biệt thì:

Nếu thì:Phương trình a.sinx+b.cosx=c ()
+ Phương trình có nghiệm khi 
+ Phương trình vô nghiệm khi : 
Khi đó: PT
đặt: 
phương trình trở thành: 

*Chú
 
Gửi ý kiến