Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Cuối kì II (Có cả ma trận theo TT 22

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Ngọc Hồng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:08' 02-05-2019
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 371
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CKII- MÔN TOÁN LỚP 5
Năm học 2018 - 2019

Chủ đề
Mạch kiến thức kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Số học
- Số tự nhiên, số thập phân và phép tính với các STN, STP
- Tỉ số phần trăm, giải toán về tỉ số phần trăm.
Số câu
1


1
12
1Số điểm
0,5


1
11,5
1
Câu số

18

6


Đại lượng và đo đại lượng
Đơn vị đo khối lượng, diện tích, thể tích, số đo thời gian
Số câu
2


1
2
1Số điểm
1


1
1
1Câu số
2,4


7Yếu tố hình học
Diện tích, thể tích các hình đã học. Giải toán có lời văn
Số câu
1

1


1

1
2
2Số điểm
0,5

1


2

2
1,5
4Câu số
5

3


9

10
Tổng
Số câu
4

1
2
1
1

1
6
4


Số điểm
2

1
2
1
2

2
4
6Trường Tiểu học An Trung
Lớp : ……………………...
Họ và tên: …………………
 ĐỀ KTĐK – CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán – Lớp 5
Thời gian: 40 phút

ĐIỂMLời nhận xét:………………………………………………………...
…………………………………………………………..……………
…………………………………………………………..……………

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Chữ số 7 trong số thập phân 6,754 thuộc hàng nào? ( 0,5đ) M1
A. Hàng phần mười B. Hàng phần trăm
C. Hàng phần nghìn. D. Hàng chục
Câu 2:  Viết dưới dạng số thập phân là: (0,5đ) M1
A. 75 B. 7,5 C. 0,75 D. 0,65
Câu 3: Một hình tam giác có độ dài đáy là 12,6dm, chiều cao 6,2dm thì diện tích hình tam giác là: (1đ) M2
A. 39,06dm2 B. 39,06dm C. 78,12dm D. 78,12dm2
Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2,5 giờ = ……. phút (0,5đ) M1
A. 250 phút B. 150 phút C. 200 phút D. 215 phút
Câu 5: 6 ha17m2 = …..,…. ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là? (0,5) M1
A. 6,17ha B. 6,0017ha C. 6,017ha D. 6,00017ha.
Câu 6: Hình thang có độ dài hai đáy là 18cm và 12cm, chiều cao 9cm. Diện tích của nó là: (1đ) M3
A.135cm2 B. 315 cm2 C. 270 cm2 D. 153 cm2

II. Phần tự luận ( 6 điểm)
Câu 7: Đặt tính rồi tính (1điểm) M2
a) 8 giờ 25 phút – 5 giờ 42 phút b) 31 phút 24 giây : 6
……………………………………..……… ………………………………
……………………………………..……… ………………………………
……………………………………..……… ………………………………
……………………………………..……… ………………………………
……………………………………..……… ………………………………
Câu 8: Tìm x: (1điểm ) M2
a) x : 1,8 = 4 – 1,6 b) x – 2,7 = 4,2 : 1,2
…………………………………….. ………………………………………
…………………………………….. ………………………………………
…………………………………….. ………………………………………
…………………………………….. ………………………………………
Câu 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 110m, chiều dài hơn chiều rộng 15m. Tính diện tích mảnh vườn đó.? (3 điểm ) M3
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 10: Tích của hai số là 108. Nếu giảm một trong hai số ấy đi 5 đơn vị thì tích của chúng giảm đi 45. Tìm hai số đó? (1điểm) M4
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến