Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

cuối kỳ 2 có ma trận 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Dung Thu (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:22' 13-05-2022
Dung lượng: 42.1 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ………
TRƯỜNG THCS……….ĐỀKIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ 2
NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: HÓA HỌC 9
Thời gian làm bài: 60 phút

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)
Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng
Câu 1. Etilen thuộc nhóm
Hidrocacbon B. Dẫn xuất hidrocacbon C. Chất rắn D. Chất lỏng
Câu 2. Phát biểu nào sau đúng khi nói về metan?
Khí metan có nhiều trong thành phần khí quyển trái đất.
Trong cấu tạo phân tử metan có chứa liên kết đôi.
Metan cháy tạo thành khí CO2 và H2O.
Metan là nguồn nguyên liệu để tổng hợp nhựa PE trong công nghiệp.
Câu 3. Số công thức cấu tạo mạch hở của C4H8 là:
1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4. Gluxit nào sau đây có phản ứng tráng gương?
Tinh bột. B. Glucozơ. C. Xenlulozơ. D. Saccarozo.
Câu 5. Ancol etylic tác dụng được với
A. Na B. Al C. Fe D. Cu
Câu 6. Hidrocacbon A là chất có tác dụng kích thích trái cây mau chín. A là chất nào trong các chất dưới đây?
Etilen B. Bezen C. Metan D. Axetilen
Câu 7. Glucozơ có tính chất nào dưới đây?
Làm đổi màu quỳ tím.
Tác dụng với dung dịch axit.
Phản ứng thủy phân.
Phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 8. Nhận xét nào dưới đây là đúng khi nói về polime?
Đa số các polime dễ hòa tan trong các dung môi thông thường.
Các polime có phân tử khối rất lớn.
Các polime dễ bay hơi.
Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Câu 9. Thể tích oxi (đktc) cần thiết đốt cháy 4,6 gam ancol etylic là:
6,72 lít B. 7,84 lít C. 8.69 lít D. 11,2 lít
Câu 10. Thủy phân protein trong dung dịch axit sinh ra sản phẩm là:
Ancol etylic. B. Axit axetic. C. Grixerol. D. Amino axit.
Phần 2. Tự luận(6 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển đối hóa học sau:
Glucozơ Rượu etylic Axit axetic Natri axetat Metan
Câu 2.(1,5 điểm) Nhận biết các chất dưới đây bằng phương pháp hóa học:
Acol etylic, axit axetic, glucozơ
Câu 3. (2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam một hợp chất hữu cơ A sau phản ứng thu được 6,6 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Biết rằng khi hóa hơi ở điều kiện tiêu chuẩn 2,24 lít khí A nặng 3,2 gam.
Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A.
Biết rằng A có phản ứng với Na. Tính thể tích khí hidro (đktc) thoát ra khi cho lượng chất A ở trên phản ứng hoàn toàn với Na dư.
(Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1)


Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 9
Phần 1. Trắc nghiệm(2 điểm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
C
C
B
A
A
D
B
A
D

Phần 2. Tự luận (6 điểm)
Câu 1.
C6H12O6 2C2H5OH + CO2
C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3
Câu 2.
Nhúng quỳ tím vào các chất trên, chất làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là axit axetic. Các chất còn lại không làm đổi màu quỳ tím.
Nhỏ dung dịch AgNO3/NH3 vào các chất còn lại, chất nào xảy ra phản ứng tráng gương là glucozơ.
C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag ↓
Ancol etylic không phản ứng với AgNO3/NH3
Câu 3.
n= 0,15 mol 

b) A phản ứng với Na =>A có nhóm -OH: CH3OH


 
Gửi ý kiến