Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cuối năm theo tt 22

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: Nguyễn Hồng Loan
Ngày gửi: 20h:39' 12-05-2019
Dung lượng: 131.5 KB
Số lượt tải: 738
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM, MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC: 2018 -2019

Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
KQ
TL
TNKQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL

1. Số học:
- Nhận biết Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9;
- Phân số: Tính chất của phân số. Các phép tính với phân số, số tự nhiên; - Vận dụng giải bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
Số câu
3


1


1
1
4
2


Câu số
1,2,4


8


5
10
Số điểm
2,0


2,0


1,0
0,5
3,0
2,5

2. Đại lượng
- Hiểu, chuyển đổi, so sánh được các đơn vị đo đại lượng về số đo thời gian, khối lượng, độ dài, diện tích. Ứng dụng tỉ lệ bản đồ
Số câu
1

1

2Câu số
3

6

Số điểm
1,0

0,5

1,5


3. Hình học
- Nắm được cách tính diện tích của các hình đã học: Hình bình hành, hình thoi. Vận dụng vào giải toán có lời văn liên quan dạng tìm phân số của một số; tìm hai số khi biết tổng và tỷ.
Số câu0,5
1
0,5


1
1


Câu số9a
7
9b


Số điểm0,5
1,0
1,5


1,0
2,0

Tổng
Số câu
4

1
1,5
1
0,5
1
1
7
3


Số điểm
3,0

0,5
2,5
1,0
1,5
1,0
0,5
5,5
4,5


TRƯỜNG TH NGHĨA TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN: TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC: 2018 - 2019
Họ và tên: ……….………………………………………………………….…………………Lớp: ………

Điểm
Lời nhận xét của giáo viên:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:
Bài 1: (1,0đ) a, Giá trị chữ số 4 trong số 240 853 là: (M1)
A. 4 B. 40 C. 40853 D. 40 000
b, Số gồm 5 triệu, 6 nghìn, 4 chục và 2 đơn vị được viết là: ………………….
Bài 2: (0,5 đ) Trong các phân số ; ; ;  phân số tối giản là: (M1)
A.  B.  C.  D. 
Bài 3: (1,0 đ) Quãng đường AB dài 6 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được bao nhiêu cm? (M1)
A. 6 m B. 6 cm C. 6 dm D. 60 cm
Bài 4: (0,5 đ) Để 244a chia hết cho cả 3 và 5 thì giá trị của a là: ……………………(M1) Bài 5: (1,0 đ) Tìm 2 số tròn chục liên tiếp có tổng bằng 150. (M4)
Điền kết quả vào chỗ chấm
Số bé là: ……………………….…………
Số lớn là: ………………………………....
Bài 6: (0,5 đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (M2)
3 dm2 5cm2 = .....................cm2 thế kỉ = ………..….. năm
Bài 7: (1,0 đ) Hình thoi có diện tích là 30 dm2. Biết độ dài đường chéo thứ nhất là 6dm. Tính độ dài đường chéo thứ hai của hình bình thoi đó. (M3)
Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:
A. 24 dm B. 5 dm C. 10 dm D. 5 dm2
Bài 8: (2,0 đ) Tính (M2)
 a) 2 +

b)   -      

 c)   


 
Gửi ý kiến