Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CuoiHK1 1 thpt Duc Tho Ha Tinh 2021-2022.pdf

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Xá (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:05' 29-11-2022
Dung lượng: 705.7 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề thi có 5 trang)

ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I,
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: TOÁN;
Lớp: 12
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề 202

Họ và tên học sinh.....................................................
Số báo danh....................................
Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.

Câu 4.
Câu 5.

Khối chóp có diện tích đáy bằng 3a 2 , chiều cao bằng a có thể tích bằng
1
2
A. 2a 3 .
B. a 3 .
C. a 3 .
D. a 3 .
3
3
Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình sau:

Hàm số trên đạt cực tiểu tại
A. x  2 .
B. x  3 .
C. x  2 .
D.
Cho khối lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC là tam giác vuông
BC  2a , AA  a . Thể tích khối lăng trụ đã cho là
A. a 3
B. 3a 3 .
C. 2a 3 .
D.
Khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là 1; 2; 4 có thể tích bằng
A. 2 .
B. 4 .
C. 8 .
D.
Giá trị lớn nhất của hàm số y  4  3 x trên đoạn 0;1 bằng
A. 2 .

Câu 6.

C. 0 .

B. 1 .

Tập xác định D của hàm số y   x  3
A. D   0;    .

3

B. D   3;    .

x 0.
tại B , cạnh AB  a ,
6a 3 .

6.

D. 4 ..
D. D  \ 3 .
2x  1
Câu 7. Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y 
là:
x2
A. y  2 .
B. x  2 .
C. x  2 .
D. y  2 .
Câu 8. Một hình trụ tròn xoay có bán kính đáy r  1 , chiều cao h  5 thì có diện tích xung quanh bằng
A. 10 .
B. 50 .
C. 5 .
D. 20 .
4
2
Câu 9. Giá trị lớn nhất của hàm số y   x  2 x  1 trên đoạn  2;5 bằng
A. 1 .
B. 7 .
C. 5 .
D. 2 .
Câu 10. Mặt cầu có bán kính r  6 thì có diện tích bằng
A. 9 .
B. 144 .
C. 36 .
D. 27 .
Câu 11. Cho a, b là các số thực dương; , là các số thực tùy ý. Khẳng đinh nào sau đây sai?


a
B.  a   a .
 a   .

a
Câu 12. Một hình nón tròn xoay có bán kính đáy r

A.

A. 1  2 .
Câu 13. Đồ thị hàm số y

3x

2

C. D 

C. a .a   a   .

2 , chiều cao h

D.  ab   a b .


1 thì có độ dài đường sinh bằng

B. 3 .
C. 3 .
D. 1 .
x 2 và trục tung có bao nhiêu điểm chung?
Trang 1/5 - Mã đề 202

A. 0 .
B. 3 .
Câu 14. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên

;

C. 1 .
?

D. 2 .

A. y  2 x  1 .
B. y  x .
C. y  2  x .
D. y   x  5 .
Câu 15. Cho hình lập phương có cạnh bằng 3 . Tổng diện tích các mặt của hình lập phương đã cho bằng
A. 54 .
B. 12 .
C. 36 .
D. 24 .
Câu 16. Quay hình vuông ABCD có cạnh bằng 2 xung quanh đường thẳng AB ta thu được khối trụ tròn
xoay có chiều cao bằng bao nhiêu?
2
1
B. .
C.
.
D. 2 .
A. 1 .
2
2
2x 1
Câu 17. Cho hàm số y 
. Khẳng định nào sau đây đúng?
x  3
A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  ;3 ,  3;   .
1 1


B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  ;  ,  ;   .
2 2


C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  ; 3 ,  3;   .
D. Hàm số đồng biến trên .
Câu 18. Hàm số y  ln x có đạo hàm là
1
1
A. y 
.
B. y   1 .
C. y   .
D. y  x .
x ln x
x
Câu 19. Cho hai số dương a và b, a  1, b  1 . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
A. log a a  1 .
B. a logb a  b .
C. log a a b  b .
D. log a 1  0 .

Câu 20. Cho hàm số y  x với x  0,   có đạo hàm được tính bởi công thức
A. y   x 1 .
B. y  x 1 .
C. y   x 1 ln x .
D. y   1 x .
Câu 21. Phương trình log3  2 x 1  log3  x  2 có bao nhiêu nghiệm?
B. 2 .
C. 3 .
A. 1 .
Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình log3 x  2 là
A.  9;   .

B.  ;9  .

Câu 23. Phương trình 2  16 có nghiệm là
A. x  3 .
B. x  4 .
Câu 24. Tập xác định D của hàm số y  log x 4 là

D. 0 .

C.  0;9  .

D.  0;6  .

C. x  1 .

D. x  2 .

x1

A. D   0;   .

B. D   ;0 .

C. D 

.

D. D 

\ 0 .

Câu 25. Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  1, x  . Hỏi f  x  có bao nhiêu điểm cực trị?
B. 1 .
C. 0 .
D. 2 .
A. 3 .
2 x  5
Câu 26. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y 
cắt đường thẳng y  2021x tại điểm có
x3
tung độ bằng
1
A. 1 .
B. 2 .
C. 0 .
D. 
.
2021
Câu 27. Bất phương trình 3x  81 có tập nghiệm là
A.  ;4  .
B. 4 .
C.  4;    .
D.  ;27  .
2

Câu 28. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y 
A. 2 .
B. 1 .
C. 0 .
3
2
Câu 29. Điểm cực đại của hàm số y   x  3x  1 là:

2x 1

4x2  1
D. 3 .

Trang 2/5 - Mã đề 202

A. x  1 .
B. x  3 .
Câu 30. Giá trị của biểu thức P  log 2 8  log 3 9 là

C. x  2 .

D. x  0 .

B. 7 .
C. 8 .
D. 4 .
A. 6 .
Câu 31. Hình chóp tam giác có số cạnh là:
A. 6 .
B. 7 .
C. 8 .
D. 4 .
Câu 32. Cho mặt cầu có bán kính bằng a . Đường kính của mặt cầu đó bằng
3
A. a .
B. a
.
C. 2a .
D. a 2 .
2
ax  4  b
Câu 33. Cho hàm số y 
có đồ thị là đường cong trong hình bên. Mệnh để nào dưới đây đúng?
cx  b
y

x

O

A. a  0, 0  b  4, c  0 .
C. a  0, b  4, c  0 .

B. a  0, b  0, c  0 .
D. a  0, 0  b  4, c  0 .

Câu 34. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y  x3  3x ?
A. N  3;0 .

B. M 1; 2  .

C. Q  2;14  .

D. P  1; 4  .

Câu 35. Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. y   x 4  2 x 2  3 . B. y  x 4  2 x 2 .
C. y  x 4  2 x 2  3 .
D. y  x 4  2 x 2 .
Câu 36. Cho khối trụ có thể tích 32 và diện tích toàn phần gấp ba lần diện tích xung quanh của hình trụ.
Hỏi chiều cao của khối trụ là bao nhiêu?
A. 2 .
B. 3 .
C. 2 3 9 .
D. 3 3 4 .
Câu 37. Ông A gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép,với lãi suất là 6,5% một
năm và lãi suất không đổi trong suốt thời gian gửi. Sau 6 năm, số tiền lãi (làm tròn đến hàng
triệu) của ông bằng bao nhiêu?
A. 92 triệu đồng.
B. 226 triệu đồng.
C. 74 triệu đồng.
D. 175 triệu đồng.
Câu 38. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O , ABD đều cạnh a 2 , SA vuông góc với
3a 2
mặt phẳng đáy và SA 
. Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng  ABCD  bằng
2
A. 45 .
B. 30 .
C. 60 .
D. 90 .
Trang 3/5 - Mã đề 202

2x 1
 C  và đường thẳng d : y  x  m . Tìm tất cả các giá trị của tham số m
1 x
để đường thẳng d cắt đồ thị  C  tại 2 điểm phân biệt

Câu 39. Đồ thị hàm số y 
A. m  1.

B. 5  m  1.

C. m  5 .

Câu 40. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
16x  2.12x   m  2 9x  0 có nghiệm dương?
A. 7.
B. 8.
C. 9.

m

D. m  5 hoặc m  1 .
lớn hơn

10 để phương trình
D. 10.

1
Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  x3  mx 2  (m  2) x  3 đồng biến trên
3

A. Vô số.
B. 3 .
C. 2 .
D. 4 .
Câu 42. Cho hình hộp ABCD.ABCD có thể tích V . Các điểm M , N , P, Q lần lượt là trung điểm các
cạnh AB, AD, CC , DD . Tính theo V thể tích khối tứ diện MNPQ .
V
V
V
V
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
24
12
18
32
Câu 43. Cho hàm số y  f  x  . Đồ thị hàm số y  f '  x  như hình vẽ. Tất cả các giá trị của tham số m để
bất phương trình 3 f  x   x 3  3x  m đúng với mọi x    3; 3  là


y
2

O

- 3

3

x

-1

A. m  3 f 1 .

B. m  3 f  3 .

C. m  3 f  0 .

D. m  3 f

 3 .

Câu 44. Cho hàm số y  f  x   x3  3x2  9x  m ( m là tham số thực) thoả mãn min y  2 max y  32 .
x 2;4

x 2;4

Giá trị của m thuộc khoảng nào sau đây?
A.  4;1 .
B.  2;5 .
C.  10; 1 .
D.  2;9  .
Câu 45. Cho hình nón có chiều cao bằng 4 thiết diện qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện
là tam giác vuông có diện tích bằng 16 . Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho
bằng
64
A.
.
B. 64 .
C. 32 .
D. 192 .
3
Câu 46. Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương a để tồn tại các số thực x và y thỏa mãn
5( y  x)
a x  x  log a y  y 
?
4
A. 27 .
B. 26 .
C. 25 .
D. 28 .
Câu 47. Cho tứ diện ABCD có AB  a , AC  a 5 , DAB  CBD  90 , ABC  135 . Biết góc giữa hai
mặt phẳng  ABD  và  BCD  bằng 30 . Thể tích khối tứ diện ABCD bằng

Trang 4/5 - Mã đề 202

a3
a3
a3
a3
.
B.
.
C.
.
D.
.
2
6
3 2
2
Câu 48. Cho hàm số y  f  x   x3  3x2 có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Phương trình
A.

f  f  x   2

2f

2

 x  f  x 1

 2 có bao nhiêu nghiệm ?

B. 2 .
C. 3 .
D. 5 .
A. 4 .
Câu 49. Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A ' B ' C ' D ' . Biết khoảng cách và góc giữa hai đường thẳng AC và
DC' lần lượt là
A.

a 21
2
và  , cos  
. Thể tích lăng trụ ABCD.A ' B ' C ' D ' bằng
4
7

a 3 21
.
6

B.

a3 7
.
2

C.

a 3 15
.
2

D. a 3 3

Câu 50. Cho hàm số f  x  thỏa mãn f  2  f  2  0, đồ thị y  f   x  là đường cong trong hình bên.
Hàm số g  x   f  x  

A. 5.

1 4 1 3
x  x  2 x 2  4 x có bao nhiêu điểm cực tiểu?
4
3

B. 2.

C. 3.

D. 4.

----------- Hết-------------

Trang 5/5 - Mã đề 202
 
Gửi ý kiến