Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CV 26 SKKN CHUẨN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đặng thị thanh
Ngày gửi: 21h:56' 04-07-2019
Dung lượng: 188.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN NGỌC LẶC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /GD&ĐT Ngọc Lặc, ngày 02 tháng 02 năm 2017
V/v nâng cao hiệu quả công tác
đúc rút sáng kiến kinh nghiệm
năm học 2016 - 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.

Thực hiện công văn số 34/SGD&ĐT-GDCN, ngày 06/01/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa về việc nâng cao hiệu quả công tác đúc rút sáng kiến kinh nghiệm Ngành Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Quy định quản lý hoạt động khoa học Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 100/GD-GDCN ngày 06/5/2002 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo Ngọc Lặc hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2016 - 2017 như sau:
1. Chủ đề viết SKKN: Cùng 01 chủ đề có thể được nghiên cứu để viết SKKN trong nhiều năm học theo hướng mở rộng phạm vi, đối tượng hoặc thay đổi mục đích nghiên cứu, nhưng phải theo nguyên tắc: kết quả nghiên cứu ở những năm học sau đảm bảo tính thực tiễn, khoa học, ứng dụng và hiệu quả hơn so với năm học trước.
Ví dụ: - Cùng chủ đề “Hoạt động ngoài giờ lên lớp”, có thể phát triển thành các đề tài SKKN theo hướng mở rộng phạm vi nghiên cứu (qua từng năm học):
- ĐT1: Một số giải pháp nhằm tổ chức hiệu quả hoạt động ngoài giờ lên lớp ở lớp X, trường Y trong năm học...;
- ĐT2: Một số kinh nghiệm tổ chức hiệu quả hoạt động ngoài giờ lên lớp ở Khối lớp X, trường Y trong năm học;
- ĐT3: Một số Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở lớp X, trường Y theo hướng phát triển năng lực tìm hiểu xã hội của học sinh trong năm học...
Mỗi CB, GV và NV trường học lựa chọn những vấn đề xuất phát từ thực tiễn công tác của bản thân làm chủ đề viết SKKN. Có thể lựa chọn 01 chủ đề để nghiên cứu và phát triển qua nhiều năm học, hoặc mỗi năm học lựa chọn các chủ đề khác nhau để viết SKKN.
Đối với SKKN cùng 01 chủ đề được phát triển qua nhiều năm học cần có tóm tắt những điểm mới so với SKKN trước đó của tác giả. Tóm tắt này đặt ở phần mở đầu của SKKN.
2. Thể thức và cấu trúc của bản báo cáo SKKN
Thể thức và cấu trúc của 01 bản báo cáo SKKN cơ bản thực hiện như năm học 2015-2016, nhưng bổ sung thêm một số quy định mới nhằm định hướng việc viết SKKN ngày càng thiết thực hơn, hạn chế SKKN copy, hạn chế SKKN có dung lượng quá lớn nhưng nội dung không đạt yêu cầu, không phản ánh đúng thực tế công tác của tác giả:
2.1. Số trang của SKKN
Bản báo cáo SKKN được trình bày lôgic, lập luận chặt chẽ, văn phong khoa học trong phạm vi tối đa 20 trang A4 (Khuyến khích những SKKN ít trang nhưng nêu bật được giải pháp, sáng kiến hoặc kinh nghiệm mà tác giả đã sử dụng để giải quyết vấn đề có hiệu quả).
Với các đề tài có quy mô từ 20 trang A4 trở lên: Đề nghị tác giả đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứa khoa học cấp Ngành theo quy trình tại Công văn số 488/GD&ĐT ngày 27/9/2015 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn công tác SKKN và NCKH năm học 2015-2016 và những năm học tiếp theo.
2.2. Danh mục đề tài SKKN
Mỗi bản báo cáo SKKN phải có danh mục các đề tài SKKN mà tác giả đã được Hội đồng Cấp phòng GD&ĐT, Cấp Sở GD&ĐT và các cấp cao hơn đánh giá đạt từ loại C trở lên kể từ khi tác giả được tuyển dụng vào Ngành cho đến thời điểm hiện tại (theo mẫu gửi kèm công văn này). Danh mục này được đặt sau phần “Tài liệu tham khảo”.
2.3. Tài liệu tham khảo (TLTK) và trích dẫn TLTK
a) Nguồn TLTK: Có thể tham khảo từ bất cứ nguồn tài liệu nào, kể cả nguồn từ internet, hoặc nguồn là các SKKN của chính tác giả (đặc biệt là trong trường hợp tác giả phát triển từ SKKN của năm học trước), nhưng phải trích dẫn rõ ràng.
Danh mục TLTK được đánh số thứ tự 1,2,3..., được xếp theo thứ tự ưu tiên của mức độ tham khảo (tài liệu nào tham khảo nhiều hơn thì đặt đầu tiên), hoặc xếp theo thứ tự ABC của chữ cái đầu tiên trong tên TLTK:
- Trong trường hợp TLTK là các SKKN thì lập danh mục theo
 
Gửi ý kiến