Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (ÔN TNPT)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Duy Bảo
Người gửi: Nguyễn Đức Minh
Ngày gửi: 20h:31' 13-04-2018
Dung lượng: 33.1 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ 5. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
PHẦN 1. LÍ THUYẾT
Đểloạibỏ kim loạiđồng ra khỏihỗnhợpgồmAgvà Cu, người ta ngâm hỗnhợp kim loại trên vàolượng dư dung dịch? A. AgNO3 B. HNO3 C. Cu(NO3)2 D.Fe(NO3)2
Cho a molMgtácdụngvớidd H2SO4loãng dư, thu được x mol H2. Cho a molAltácdụngvớidd H2SO4 loãng dư, thu được y mol H2. Quanhệgiữa x và y là
x = y B. x ( y C. x < y D. x > y
Cho một thanh Altiếpxúcvớimột thanh Zn trong dung dịchHCl, sẽ quan sátthấthiệntượnggì?
Thanh Al tam bọtkhí H2thoát ra từ thanh Zn.
Thanh Zn tan, bọtkhíthoát ra từ thanh Al.
Cả 2 thanh cùng tan vàbọtkhí H2thoát ra từcả 2 thanh.
Thanh Al tan trước, bọtkhí H2thoát ra từ thanh Al.
Thínghiệmnào sau đây không xảy ra phảnứng?
Cho kim loạiFevàodd ZnCl2 C. Cho kim loại Cu vàodd Fe2(SO4)3.
Cho kim loạiMgvàodd Al2(SO4)3 D. Cho kim loại Cu vàodd HNO3 đặc, nguội.
Phátbiểunào sau đây đúng?
Cho FevàoddNaOH thu đượckhí H2.
Cho Na vàodd CuSO4 thu được kim loại Cu.
Thànhphầnchínhcủaquặngmanhetitlà Fe3O4
Các kim loạiZn, Al, Na đềuchỉđượcđiềuchếbằng phương phápđiện phân nóngchảy.
Cho cáccặp kim loại nguyên chấttiếpxúcvới nhau: Fevà PB; FevàZn; FevàSn; Fevà Ni. Khi nhúngcáccặp kim loại trên vàoddaxit, sốcặp kim loại trong đóFebịpháhủytrướclà
4 B. 1 C. 2 D. 3
Phương trìnhhóahọcnàobiểudiễncáchđiềuchếAgtừ AgNO3 theo phương phápthủyluyện?
2 AgNO3 + Zn
2Ag + Zn(NO3)2 C. 4 AgNO3 + 2 H2O 4Ag + 4 HNO3 + O2
2 AgNO3 2 Ag + 2 NO2 + O2 D. Ag2O + CO 2 Ag + CO2
Tiếnhànhcácthínghiệm sau:
Nhúng thanh Fevào dung dịch CuSO4.
Dẫnkhí CO qua Fe2O3 nung nóng.
Điện phân dung dịchNaClbãohòa, cómàng ngăn.
ĐốtbộtFe trong khíoxi.
Cho kim loạiAgvàodd HNO3 loãng.
Nung nóng Cu(NO3)2.
Cho Fe3O4 vàodung dịch H2SO4 đặc, nóng.
Nung quặngxiđeritvớibộtsắt trong bìnhkính.
Sốthínghiệmcóxảy ra sựoxihóa kim loạilà: A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
XvàYlà 2 nguyên tốthuộc chu kì 3, ở trạngthái cơ bản nguyên tửcủachúngđềucó 1 electronđộc thân vàtổngsốelectron trên phân lớp p củalớpngoàicùngcủachúngbằng 6. Xlà kim loạivàYlà phi kim. Z là nguyên tốthuộc chu kì 4, ở trạngthái cơ bản nguyên tửZ có 6 electronđộc thân. Kếtluận không đúngvềX, Y, Zlà:
HợpchấtcủaYvớihidro trong nướccótínhaxitmạnh.
HidroxitcủaXvàZlànhữnghợpchấtlưỡngtính.
Oxit cao nhấtcủaX, Y, ZđềutácdụngđượcvớiddNaOH
X vàZđềutạođượchợpchấtvớiY.
Cho dãycác kim loại: Na; Cu; Fe; Ag; Zn. Số kim loại trong dãyphảnứngđượcvới dung dịchHCllà?
5 B. 2 C. 3 D. 4
Tiếnhành 4 thínghiệm:
Thínghiệm 1: Cho Na vàobột Al2O3 (tỉlệmol 1:1) vàonước dư.
Thínghiệm 2: Cho bộtFevàodd HNO3loãng (tỉlệmolFe: HNO3 = 3: 8) tạosảnphẩmkhử NO duy nhất.
Thínghiệm 3: Cho hỗnhợpchứa Fe3O4và Cu (tỉlệmol 1: 1) vào dung dịchHCl dư.
Thínghiệm 4: Cho bộtZnvàodd FeCl3 (tỉlệmolZn: FeCl3 = 1: 2).
Sau khi phảnứngxảy ra hoàntoàn, sốthínghiệm thu đượcchấtrắnlà
0 B. 2 C. 3 D. 1
X là kim loạiphảnứngđượcvới H2SO4 loãng, Y là kim loạiphảnứngđượcvớiddFe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lầnlượtlà (biếtthứtự trong dãythếđiệnhóa: Fe3+/Fe2+trướcAg+/Ag)?
Fe, Cu B.Cu, Fe C.Ag, Mg D.Mg, Ag
Dung dịch FeSO4cólẫntạpchất CuSO4. Phương pháphóahọc đơn giảnđểloạibỏtạpchấtlà phương phápnào?
Điện phân ddvớiđiệncực trơ đến khi hếtmàu xanh.
Chuyểnmới 2 muốithànhhidroxit, oxit kim loạirồihòa tan bằng H2SO4 loãng.
ThảMgvàodd cho đến khi hếtmàu xanh.
ThảFe dư vào dung dịch, chờphảnứng xong rồilọcbỏchấtrắn.
Để thu được Cu vớikhốilượng không đổitừhỗnhợp Cu, Al, Fe, người ta làmthínghiệm sau:
Cho hỗnhợp trên tácdụngvới dung dịchHCl dư.
Cho hỗnhợp trên tácdụngvới dung dịch Cu(NO3)2 dư.
Cho hỗnhợp trên tácdụngvới dung dịch HNO3 đặc, nguội.
Cho hỗnhợp trên tácdụngvới dung dịchFe(NO3)3.
Cho hỗnhợpFe, Mgvào dung dịch CuSO4 (dư). Phảnứngkếtthúc, dung dịch thu đượcchứa:
FeSO4 B. MgSO4 C. FeSO4, MgSO4 D. FeSO4, MgSO4, CuSO4
Phương phápnào sau đây dùng trong công nghiệpđểđiềuchếcác kim loạicầnđộ tinh khiết cao?
Phương phápđiện phân dung dịch C. Phương phápnhiệtluyện.
Phương phápthủyluyện D. Phương phápnhiệt phân muốinitrat.
Thựchiệncácphảnứng sau:
ĐpncNaOH (4) ĐpncNaCl
 
Gửi ý kiến