Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Long
Ngày gửi: 21h:26' 19-04-2019
Dung lượng: 260.1 KB
Số lượt tải: 600
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Ngọc Phú)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG VI

Họ và tên:……………………………………………………………………Lóp…………………………

Mã đề 001
TRẮC NGHIỆM(7.2 đ)
Câu 1: bằng bao nhiêu rađian?
A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Góc có số đo 1200 được đổi sang số đo rad là :
A. B. C. D.
Câu 3: Góc có số đo được đổi sang số đo độ là
A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Cho là một cung lượng giác bất kỳ. Hãy chọn công thức đúng.
A. . B. . C. . D. 

Câu 5: Hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây.
A. .B. . C. .D. .

Câu 6: Các cặp đẳng thức nào sau đây đồng thời xảy ra?
A. và . B. và .
C. và . D. và .

Câu 7: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
A. B. C. D. 

Câu 8: Cho góc thỏa . Khi đó khẳng định nào sau đây là sai?
A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Cho góc thỏa . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 10:Cho và . Khi đó bằng
A B C D

Câu 11: Cho . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 12: Cho . Tính .
A. B. 
C. D. 
Câu 13: Một cung tròn có bán kính bằng và có số đo thì có chiều dài bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Cho cos120 = sin180 + sin(0, giá trị dương nhỏ nhất của ( là
A. . B.. C. . D. .

Câu 15: Sau khoảng thời gian từ giờ đến giờ thì kim phút đồng hồ sẽ quay được một góc có số đo bằng:
A. B. C. D. 
Câu 16: Cho hai góc nhọn và trong đó . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. B. 
C. D. 

Câu 17: Cho . Tính .
A. B. C. D. 
Câu 18: Nếu góc lượng giác có sđ thì hai tia và 
A. Trùng nhau. B. Vuông góc.
C. Tạo với nhau một góc bằng D. Đối nhau.
TỰ LUẬN(2.8đ)
Câu 19: (0.8 đ) Cho sin/ =
4
5 với Tính các GTLG của cung 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG VI

Họ và tên:……………………………………………………………………Lóp…………………………

Mã đề 003
TRẮC NGHIỆM(7.2 đ)
Câu 1: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
A. B. C. D. 

Câu 2: Góc có số đo 1200 được đổi sang số đo rad là :
A. B. C. D.
Câu 3: Một cung tròn có bán kính bằng và có số đo thì có chiều dài bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Góc có số đo được đổi sang số đo độ là
A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Cho hai góc nhọn và trong đó . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 6: Cho là một cung lượng giác bất kỳ. Hãy chọn công thức đúng.
A. . B. . C. . D. 
Câu 7: bằng bao nhiêu rađian?
A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Các cặp đẳng thức nào sau đây đồng thời xảy
 
Gửi ý kiến