Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đại Số 10 Chương VI. Lượng Giác

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Quế
Ngày gửi: 20h:03' 18-01-2018
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 3350
Số lượt thích: 5 người (Phạm Hồng Thu, nguyễn thị thu hiền, Lương Minh Khang, ...)
CHƯƠNG VI. LƯỢNG GIÁC
Câu 1. Chọn biểu thức sai
A. sin 400° cos (–250°) < 0 B. sin 215° tan (7π/6) > 0
C. cos (4π/5) cos (9π/5) < 0 D. cot (32π/3) cot 4080° < 0
Câu 2. Cho 0° < α < 90°. Chọn biểu thức đúng
A. sin (α + π/2) < 0 B. cos (α – 45°) < 0 C. cos (270° – α) > 0 D. cos (2α + 90°) > 0
Câu 3. Cho tam giác ABC. Chọn biểu thức sai
A. sin A + sin B + sin C < 0 B. sin A sin B sin C > 0
C. cos (A/2) cos (B/2) cos (C/2) > 0 D. tan (A/2) + tan (B/2) + tan (C/2) > 0
Câu 4. Cho cos a = –4/5; với 180° < a < 270°. Tính P = sin a
A. P = 1/5 B. P = 3/5 C. P = –3/5 D. P = –1/5
Câu 5. Cho sin a = 5/13; với π/2 < a < π. Tính P = tan a
A. P = 5/12 B. P = –5/12 C. P = 12/13 D. P = –12/13
Câu 6. Cho tan a = 3/4; với π < a < 3π/2. Tính P = sin a
A. P = 3/5 B. P = –3/5 C. P = 4/5 D. P = –4/5
Câu 7. Cho cot a = 2. Tính P = cos 2a
A. P = 3/5 B. P = –3/5 C. P = 4/5 D. P = –4/5
Câu 8. Cho cos a = –12/13; với 0 < a < π. Tính P = tan 2a
A. P = 120/119 B. P = –120/119 C. P = 119/120 D. P = –119/120
Câu 9. Cho sin 2a = –5/9. Tính P = sin a + cos a
A. P = ±2/3 B. P = ±3/5 C. P = ±4/5 D. P = 0
Câu 10. Cho cos 2a = 5/13 và 0 < a < π. Tính P = cot a + tan a
A. P = 2/3 B. P = 3/2 C. P = 6/5 D. P = 13/6
Câu 11. Tính giá trị của biểu thức P = với sin a = 3/5
A. P = 25/9 B. P = 25/7 C. P = 9/7 D. P = 9/25
Câu 12. Tính giá trị của biểu thức P = với tan a = 2
A. P = 20 B. P = 5 C. P = 4 D. P = 1
Câu 13. Tính giá trị của biểu thức P = với cos a = –2/3
A. P = 20 B. P = 24 C. P = –20 D. P = –24
Câu 14. Cho sin a + cos a = 5/4. Tính giá trị của biểu thức P = sin³ a + cos³ a
A. P = 105/128 B. P = 125/128 C. P = 145/128 D. P = 115/128
Câu 15. Cho tan a + cot a = 3. Tính giá trị của biểu thức P = tan³ a + cot³ a + tan² a + cot² a
A. P = 25 B. P = 32 C. P = 28 D. P = 30
Câu 16. Cho 3sin4 x + cos4 x = 3/4. Tính giá trị của biểu thức P = sin4 x + 3cos4 x
A. P = 3/4 B. P = 5/4 C. P = 7/4 D. P = 9/4
 
Gửi ý kiến