Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DAI SO 10 luyen tap hk12015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Trường An
Ngày gửi: 17h:09' 01-08-2015
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 1122
Số lượt thích: 0 người
TOÁN 10 – HKI – NĂM
( THAM KHẢO VÀ BIÊN SOẠN: HUỲNH TRƯỜNG AN – 0121.8370.879)
PHẦN 1. CÁC CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ.
CHỦ ĐỀ 1. TẬP HỢP – CÁC PHÉP TOÁN TÊN TẬP HỢP
Bài 1. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
1/ A = / ( 2x – x2 )(2x2 – 3x – 2)=02/ B = / 3< n2< 303/ C = và x chia hết cho 3

4/ H = 


5/ K = là ước chung của 18 và 60}


6/ T = và x là bội của 3

Bài 2. Viết các tập hợp sau dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử:
5/ D = 6 ; 12; 20; 30; 42; 56 


6/ E = ; 3; 5; 7 


7/ F = ; -2 ; -1 ; 0 ; 1; 2; 3


8/ G = ; 0; 5; 10; 15


9/ K = { 1; 2; 3 ; 6 }


10/ M ={ 2; 4; 8; 16}


11*/ N = { -2; 3}


Bài 3. Cho A =; 4 ; 6 } ; B = {2; 6 } ; C = { 4; 6; 8; 10 }.
1/ Hãy xác định xem tập nào là tập con của tập nào?


2/ Hãy xác định:

A

Bài 4. Cho A = { 1; 3; 5} và B = { 1; 2; 3}
1/ xác định: ( A B)
2/ Xác định: Bài 5. Cho A là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 10
B = { } và C = { 4 }
1/ Xác định: A}


2/ Xác định: (AB)


Bài 6.Xác định các tập hợp sau và biểu diễn trên trục số.
1/ [-3; 1) ; 4]


2/ (0; 2] ; 1 )


3/ ( -2 ; 15 ) ( 3; )


4/ ( ; 1) (-2 ; )


5/ (-12; 3 ] [ -1; 4]


6/ (4; 7) ; – 4 )


7/ ( 2 ; 3 ) ; 5)


8/ ( ; 2) [ - 2; )


9/ ( 0; 6)


10/ Cho A =( 0; 2] ; và B = [1; 4)
a/ Tìm 

b/ Tìm 

Bài 7. Cho A = và B = [5 ; ) trong đó m là tham số.
a/ Tìm E = A 


b/ Biện luận số phần tử của tập E vừa tìm được theo tham số m
Bài 8.Xác định:
1/ ( -2 ; 3) ( 1; 5)

2/ (1; 5 ) ( -2 ; 3)

3/ R ( 2; )

4/ R (-; 3]

Bài 9. Cho A ={ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} và B = { 0; 2; 4; 6; 8; 9} và C = { 3; 4; 5; 6; 7}
1/ Xác định A


2/ Xác định (A)C
Bài 10*.Cho A = { x là bội của 15} và B = { x / x là bội của 5} Chứng minh A


Bài 11.( Chứng minh quan hệ bằng nhau của 2 tập hợp)
Cho E = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8} ; A
 
Gửi ý kiến