Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đại số và Giải tích 11. Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà Hưng
Ngày gửi: 23h:38' 10-03-2018
Dung lượng: 970.5 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN TÂP SỐ 2 HỌC KÌ II LỚP 11
Câu 1. Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?
A. B. C. D. 
Câu 2. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào có kết quả bằng 0 ?
A. B. C. D. 
Câu 3. Tìm A. B. C. D. 
Câu 4. Giới hạn với bằng: A. B. C. D. 
Câu 5. Cho Chọn phát biểu sai
A. B. C. ; D. ;
Câu 6. Tìm A. B. 1 C. D. 0
Câu 7. Trong bốn giới hạn sau giới hạn nào bằng 0
A. B. C. D. 
Câu 8. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào có kết quả bằng ?
A. B. C. D. 
Câu 9. Tính A. B. C. D. 
Câu 10. Tính A. -1 B. C. 1 D. 
Câu 11. Xết các mệnh đề: I. liên tục trên . II. có giới hạn khi x ( 0.
III. liên tục trên đoạn [-3;3]. Các mệnh đề đúng là
A. Chỉ (I) và (II) B. Chỉ (II) và (III) C. Chỉ (II) D. Chỉ (III).
Câu 12. Cho hàm số . Hàm số liên tục tại x = - 2 khi
A. m = 2 B. m = - 4 C. m = 3 D. m = 4
Câu 13. Cho hàm số: để f(x) liên tục trên R thì a bằng?
A. 2 B. 4 C. 3 D. 
Câu 14. Cho hàm số Có bao nhiêu giá trị của m để hàm số sau liên tục trên A. 1 B. 2 C. 3 D.4
Câu 15. Cho phương trình (1). Khẳng định nào đúng:
A. (1) không có nghiệm trong khoảng . B. (1) không có nghiệm trong khoảng .
C. (1) chỉ có một nghiệm trong khoảng . D. (1) có đúng một nghiệm trong khoảng .
Câu 16. Đạo hàm của hàm số là: A. 
B. C. D. 
Câu 17. Hàm số có đạo hàm là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 18. Cho hàm số . Tìm m để có hai nghiệm trái dấu.
A. B. C. D. 
Câu 19. Cho hàm số . Chọn kết quả sai
A. B. C. D.
Câu 20. Cho hàm số : . Khi đó y’ bằng
A. B. C. D. 
Câu 21. Vi phân của là:
A. B. C. D. 
Câu 22. Tính hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại giao điểm của nó với trục hoành:
A.9 B. C.-9 D. 
Câu 23. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có x=2
A. B. C. D.
Câu 24. Phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị hàm số y = 2x3 - x + 3 với trục tung là:
A. y = 4x - 1 B. y = -x - 3 C. y = -x + 3 D. y = 11x + 3
Câu 25. Tính đạo hàm của hàm số
A. B. C. D. 
Câu 26. Cho biết khai triển . Tổng có giá trị bằng:
A. B. C. D. 
Câu 27. Cho . Tính ?
A. B. . C. . D. .
Câu 28. Đạo hàm hàm số tại là: A. B. C. D. 3
Câu 29. Có hai tiếp tuyến với đồ thị hàm số vuông góc với đường thẳng . Tích các tung độ tiếp điểm gần nhất với số: A.
 
Gửi ý kiến