Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DÂN SỐ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Điển
Ngày gửi: 15h:37' 24-10-2018
Dung lượng: 24.8 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 1 người (Hồng Vân Mộng)
CHỦ ĐỀ DÂN SỐ
1. Các công thức tính trong dân số.
- Tỉ suất sinh (%0) = số trẻ em sinh ra trong năm x 1000
Dân số trung bình ở cùng thời điểm
- Tỉ suất tử (%0) = số người chết đi trong năm x 1000
Dân số trung bình ở cùng thời điểm
- Gia tăng tự nhiên (%) = Tỉ suất sinh (%0) - Tỉ suất tử (%0)
10
- Gia tăng cơ học = số nhập cư – số xuất cư 100
Dân số trung bình ở cùng thời điểm
- Gia tăng dân số = Gia tăng tự nhiên (%) + Gia tăng cơ học (%) = .....%
- Cơ cấu dân số theo thành thị, nông thôn:
+ Tỉ lệ dân số thành thị: = số dân thành thị x 100%.
Tổng số dân
+ Tỉ lệ dân số nông thôn = 100% - tỉ lệ dân số thành thị.
2. Bài tập vận dụng.
Bài tập 1: Giả sử dân số Ấn độ năm 1998 là 975 triệu người. Giả sử tỉ suất gia tăng dân số là 2% và không đổi trong suốt thời kỳ 1995 – 2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ theo mẫu dưới đây:
Năm
1995
1997
1998
1999
2000

Dân số (triệu người)
?
?
975
?
?

Hướng dẫn giải:
-  Cách tính:
+ Tg là tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (2%).
+ Cho dân số ấn độ năm 1998 là D8 năm 1999 là D9, năm 2000 là D0, năm 1997 là D7, năm 1995 là D5.
+ Ta có công thức: D8 = D7 + Tg.D7 = D7 (Tg+1)
D7 = D8 : (Tg + 1) = 975 : 1,02 = 955,9 triệu người.
D9 = D8 + Tg.D8 = D8 (Tg+1) = 975. 1,02 = 994,5 triệu người.
D0 = D9 (Tg+1) = 994,5. 1,02 = 1014,4 triệu người.
D7 = D6 + Tg.D6 = D6 (Tg+1) => D6 = D7: (Tg+1) = 995,9/1,02 = 937,2 triệu người.
D6 = D5 + Tg.D5 => D5= D6:(Tg+1) = 9377,2:1,02 = 918,8 triệu người.
Kết quả thể hiện bảng sau:
Năm
1995
1997
1998
1999
2000

Dân số (triệu người)
918,8
955,9
975
994,5
1014,4

Bài 2: Năm 2003 dân số nước ta là 80,9 triệu người; tốc độ gia tăng dân số tự nhiên là 1,32% thi dân số năm 2004 sẽ là: A. 81,96 triệu. B. 81,76 triệu. C. 81,86 triệu người. D. 90,1 triêu người.
Bài giải
Cuối năm 2004, dân số nước ta sẽ là: D2004 = D2003 +Tg. D2003 = D2003 x (Tg + 1) = 80900000 x (1,32% + 1) = 80 900 000 x 101,32% = 81 967 880 người (81,96 triệu người)
Bài tập 3. Năm 2004, dân số nước ta là 81, 96 triệu người , năm 2005, dân số là 83,12 triệu người; tốc độ gia tăng dân số nước ta là: A. 1,38%; B. 1,42%; C. 1,45%; D. 1,28%.
Bài giải:
Tỉ số phần trăm so với năm 2005 và năm 2004 là: 8312 : 8196 x 100% = 101,42%.
Dân số nước ta khi ở năm 2005 so với dân số nước ta khi ở năm 2004 tăng số phần trăm là:
101,42 % - 100% = 1,42%.
3. Cơ cấu dân số.
3.1. Cơ cấu sinh học:
- Cơ cấu theo giới: = Dnam x 100% hoặc = Dnam x 100%
Dnữ Tổng số dân
Ảnh hưởng đến phân bố sx, tổ chức đời sống xã hội, hoạch định chiến lược ptriển KT – XH
- Cơ cấu theo tuổi: Dưới độ tuổi lao động: 0 14 tuổi.
Trong độ tuổi lao động: 15 – 59 tuổi.
Ngoài độ tuổi lao động: > 60 tuổi.
Biết: tình hình tăng dân số, tuổi thọ, chất lượng cs, nguồn lao động và cơ cấu trẻ hay già

3.1. Cơ cấu xã hội.
- Cơ cấu dân số theo lao động. Cho biết:
+ Nguồn lao động:
Nhóm dsố hoạt động
 
Gửi ý kiến