Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đánh gia strẻ cuối học kì 1 năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Xuân Hồng
Ngày gửi: 16h:19' 17-05-2016
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON VẠN LƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI
Năm học: 2015 - 2016

Họ và tên trẻ: ……………………………………………………
Ngày sinh:………………… …; Học lớp:…… Trường Mầm non Vạn Lương

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG BÀI TẬP
ĐIỂM ĐẠT
GHI CHÚ

1. Cháu hãy cho biết rửa tay khi nào? Sắp xếp quy trình rửa tay bằng xà phòng?(10 điểm)2. Cháu hãy xem và nói nội dung từng hình ảnh (Tranh 1). Có hành vi nào đúng, hành vi nào không đúng của con người khi tham gia giao thông (10 điểm).3. Con hãy xác định vị trí của một vật so với vật khác?
(10 điểm)4. Cháu hãy đập và bắt bóng bằng 2 tay 3 lần, sau đó tiếp tục 3 lần. Cháu đã đập và bắt bóng bao nhiêu lần? (10 điểm)5. Cháu hãy kể những việc có thể gây nguy hiểm đối với bản thân? (10 điểm)6. Cháu hãy hát và vận động 1 bài hát mà cháu thích nhất.(10 đ )7. Cháu đọc tên các chữ cái và chữ số theo yêu cầu , đọc số điện thoại gia đình. (10 điểm)8. Cháu hãy loại bỏ một đối tượng không cùng nhóm với đối tượng còn lại? (10 điểm).9. Cháu hãy chỉ các trạng thái cảm xúc theo tranh (10 đ).10. Cháu hãy sắp xếp và kể chuyện theo các bức tranh; đặt tên cho câu chuyện (10 điểm) (Bộ 5 tranh kể chuyện)Tổng điểm
Xếp loại: ……………………….………
Ghi chú: Từ 50 trở lên và không có câu nào dưới 3 điểm: Xếp loại Đạt yêu cầu.
Dưới 50 điểm: Xếp loại Chưa đạt yêu cầu.

Vạn Lương, ngày tháng 12 năm 2015
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 1 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 2 HIỆU TRƯỞNG
 
Gửi ý kiến