Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đánh giá trẻ cuối năm 2014 - 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Xuân Hồng
Ngày gửi: 16h:32' 03-05-2015
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẪU GIÁO VẠN LƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI
Năm học: 2014 - 2015

Họ và tên trẻ: ……………………………………………………
Ngày sinh:………………… …; Học lớp:…… Trường Mẫu giáo Vạn Lương


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG BÀI TẬP
ĐIỂM ĐẠT
GHI CHÚ

1. Cháu hãy nói đặc điểm các mùa trong năm? Cháu hãy nói cảm xúc của bé về mùa hè? (10 điểm)2. Cháu hãy xem và nói nội dung từng hình ảnh (Tranh 1). Có hành vi nào đúng, hành vi nào không đúng của con người đối với môi trường ở các hình ảnh trên. (10 điểm)3. Con hãy xác định vị trí của một vật so với vật khác?
(10 điểm)4. Cháu hãy tung bóng lên cao và bắt bóng 4 lần, sau đó tiếp tục 3 lần?. Cháu đã tung, bắt bóng bao nhiêu lần? (10 điểm)5. Cháu hãy kể những việc có thể gây nguy hiểm đối với bản thân? (10 điểm)6. Cháu hãy hát và vận động 1 bài hát mà cháu thích nhất.(10 đ)7. Cháu đọc tên các chữ cái và chữ số theo yêu cầu và “viết” tên của bản thân (10 điểm)8. Cháu hãy phân nhóm các phương tiện giao thông theo nơi hoạt động của chúng (10 điểm).9. Cháu xem và nói ngày trên bốc lịch, giờ chẳn trên đồng hồ?
(10 điểm)10. Cháu hãy sắp xếp và kể chuyện theo các bức tranh; đặt tên cho câu chuyện (10 điểm) (Bộ 5 tranh kể chuyện)Tổng điểm
Xếp loại: ……………………….………
Ghi chú: Từ 50 trở lên và không có câu nào dưới 3 điểm: Xếp loại Đạt yêu cầu.
Dưới 50 điểm: Xếp loại Chưa đạt yêu cầu.

Vạn Lương, ngày tháng 5 năm 2015
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 1 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 2 HIỆU TRƯỞNGBIỂU ĐIỂM CHI TIẾT BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM
TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI
(Dành cho giáo viên khảo sát)

Tổng số điểm: 100 điểm , mỗi câu đúng 10 điểm

1. Cháu hãy nói đặc điểm các mùa trong năm? Cháu hãy nói cảm xúc của bé về mùa hè? (10 điểm)
- Trả lời đúng 2 ý: 6 điểm
Cụ thể: +Đặc điểm 4 mùa xuân, hạ, thu, đông: 3 điểm
+ Cảm xúc: 3 điểm
- Trả lời đầy đủ 2 ý mà không cần câu hỏi nhắc lại của giáo viên: 1 điểm
- Trả lời trọn câu, diễn đạt rõ ràng: 2 điểm
- Mạnh dạn, tự tin: 1 điểm


2. Cháu hãy xem và nói nội dung từng hình ảnh (Tranh 1). Có hành vi nào đúng, hành vi nào không đúng của con người đối với môi trường ở các hình ảnh trên. (10 điểm).
- Nói đúng nội dung mỗi tranh: 1 điểm (6 tranh: 6 điểm)
- Nói đúng hành vi sai mỗi tranh: 0,5 điểm (4 tranh: 02 điểm)
- Trình bày lưu loát, tự tin: 2 điểm

3. Con hãy xác định vị trí của một vật so với vật khác? (10 điểm)
- Nói được vị trí không gian của trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái của 1 vật so với 1 vật khác: 4 điểm
- Đặt đồ vật vào chỗ theo yêu cầu: 4 điểm
- Trả lời đúng 2 ý mà không cần gợi ý của giáo viên: 1 điểm
- Trình bày lưu loát, tự tin: 1 điểm

4. Cháu hãy tung bóng lên cao và bắt bóng 4 lần, sau đó tiếp tục 3 lần?. Cháu đã tung, bắt bóng bao nhiêu lần? (10 điểm)
- Thực hiện đúng kỹ thuật tung và bắt bóng: 7 điểm,
Cụ thể:
+ Tung bóng lên cao và bắt được bóng bằng 2 tay: 5 điểm
+ Không ôm bóng vào ngực: 2 điểm
- Thực hiện đúng và đủ 2 yêu cầu của cô: 1 điểm
- Thực hiện không đúng số lần tung, bắt bóng, mỗi lượt trừ 1 điểm.
- Trả lời đúng tổng số lần tung, bắt bóng: 2
- Trả lời đúng tổng số lần tung, bắt bóng nhưng có sự nhắc lại “đề toán” của giáo viên: 1 điểm

5. Cháu hãy kể những việc có thể gây nguy hiểm
 
Gửi ý kiến