Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Danh sách

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lù Quý Phái
Ngày gửi: 10h:27' 09-08-2018
Dung lượng: 54.1 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
HỘI CƯU TNXP HUYỆN MƯỜNG LA
BAN LIÊN LẠC XÃ NGỌC CHIẾN BÁO CÁO DANH SÁCH HỘI VIÊN Mẫu B1
Đề nghị tặng Huy chương TNXP

Stt Họ và tên Năm sinh Quê quán Phiên hiệu TNXP Năm Năm Thẻ hội viên Kỷ niệm Số Ghi chú
địa bàn hoạt động nhập xuất năm
Nam Nữ ngũ ngũ Được cấp Chưa cấp Đã tặng Chưa tặng tại ngũ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Lò Thị Sọi 1955 "Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La" "B20 Hồ Tiền phong, tỉnh Sơn La" 09/1972 091975 x x 3 năm
2 Lò Thị Hặc 1956 "Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La" "B20 Hồ Tiền phong, tỉnh Sơn La" 09/1972 091975 x x 3 năm
3 Lèo Thị Mé 1955 "Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La" "B20 Hồ Tiền phong, tỉnh Sơn La" 09/1972 091975 x x 3 năm


"Ngọc Chiến, ngày 20 tháng 6 năm 2017"
XÁC NHẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN HỘI Trưởng Ban liên lạcTNXP xã Ngọc Chiến
Lò Thị Sọi
 
Gửi ý kiến