Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đáp án BD Nội dung 2 Module 4 CBQL bậc THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Thị Thu Hương
Ngày gửi: 18h:13' 12-12-2021
Dung lượng: 50.3 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
Nội dung 2_
Hoạt động 4:
1. Phân tích về nội dung và phương thức đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục học sinh để thực hiện CTGDPT 2018 ở trường THCS:
* Cách 1
1. Đánh giá CSVC của trường THCS theo quy định tiêu chuẩn CSVC ở các mức độ:
Đánh giá CSVC tối thiểu, CSVC mức độ 1, CSVC mức độ 2 của các khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật... phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục (quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT);
Đánh giá thiết bị dạy học, thiết bị giáo dục tại các phòng học bộ môn (quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT);
Đánh giá danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS;
Đánh giá CSVC, TB&CN theo các văn bản quy phạm pháp luật khác yêu cầu về CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục được ban hành mới theo lộ trình triển khai CTGDPT 2018.
2. Liên hệ nhà trường:
+ Số lượng, hạng mục, chất lượng, CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường; xác định rõ tình trạng CSVC, TB&CN để biết hạng mục cần bổ sung hạng mục còn khả năng sử dụng để sửa chữa, bảo dưỡng đưa vào khai thác, sử dụng. Đối chiếu với Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐTT thì Nhà trường còn thiếu một số phòng học tập và hỗ trợ học tập như: Phòng Nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ. Khối phòng phụ trợ như: Y tế, Thiết bị GD, Nhà kho, Khu để xe HS.
* Cách 2
a. Để đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường THCS cán bộ quản lý trường THCS cần đánh giá nội dung sau:
+ Đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có của nhà trường theo quy định và yêu cầu và tiêu chuẩn định mức để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
+ Đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có và nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục của nhà trường để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục hiện có của trường THCS theo quy định và yêu cầu về tiêu chuẩn định mức để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, bao gồm đánh giá cơ sở vật chất của trường THCS theo quy định tiêu chuẩn cấp độ 1 cơ sở vật chất. Đánh giá thiết bị dạy học thiết bị giáo dục tại các phòng học bộ môn; đánh giá danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo quy định hiện hành và theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường THCS; đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ theo các văn bản yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục ban hành mới theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có và nhu cầu sử dụng trong dạy học, giáo dục của trường THCS để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm số lượng, chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có của nhà trường; tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ cần bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng để sử dụng trong dạy học, giáo dục xác định nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ để xác lập danh mục ưu tiên trong môn cần bổ sung mới; xác định cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ có thể huy động nguồn lực tài trợ. Dự báo khả năng huy động, xác lập cơ chế và chính sách thu hút các nguồn tài trợ cho nhà trường.
b. Để đánh giá thực trạng cơ sở vật chất thiết bị và Công nghệ trong dạy học giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường THCS cán bộ quản lý trường THCS có thể thực hiện thông qua các phương thức đánh giá sau đây:
+ Kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục;
+ Quan sát cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục;
+ Nghiên cứu hồ sơ quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ;
+ Phỏng vấn các bên liên quan về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục;
+ Khảo sát bằng bảng hỏi về cơ sở
 
Gửi ý kiến