Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG MÔN HÓA LỚP 11 TỈNH NGHỆ AN (2016-2017)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Quân
Ngày gửi: 21h:30' 16-03-2017
Dung lượng: 82.9 KB
Số lượt tải: 1532
Số lượt thích: 2 người (Nguyển Nhật Phương, Bùi Văn Giáp)

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT
NĂM HỌC 2016 - 2017
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn: HÓA HỌC - BẢNG A
(Hướng dẫn chấm này gồm 4 trang)CÂU
ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM

Câu 1
Câu 1 (3,0 điểm).
1. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố A có các đặc điểm: Có 1 electron độc thân; số lớp electron gấp hai lần số electron lớp ngoài cùng. Dựa vào cấu hình electron nguyên tử, hãy xác định vị trí các nguyên tố A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thỏa mãn điều kiện trên?
2. Xác định số oxi hóa của các nguyên tử Cl trong phân tử CaOCl2; nguyên tử C trong phân tử NaCN.
3. Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron?
Na2S2O3 + H2SO4(loãng) S+ SO2 + H2O + Na2SO4 (1)
Fe(NO3)2 + H2SO4(loãng) Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O (2)1
Số e độc thân
1
1
1
1

Số e lớp ng cùng
1
2
2
3

Số lớp e
2
4
4
6

Cấu hình e
1s22s1
[Ar]3d14s2
[Ar]3d94s2 (3d104s1)
[Xe]4f145d106s26p1

Vị trí BTH
Ô 3, ck 2, IIIA
Ô 21, ck 4, IIIB
Ô 29, ck 4, IB
Ô 81, ck 6, IIIA


4x0,25

2

Cl-1
Ca ; 
O – Cl+1
2x0,5

32x0,5

Câu 2
Câu 2 (4,0 điểm).
1. Tính độ dinh dưỡng trong phân lân Supephotphat kép chứa 20% khối lượng tạp chất?
2. Viết phương trình hóa học của phản ứng theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)?
H2SO4 I2 KI H2S H2SO4 Br2 HBrO3.1
Xác định dinh dưỡng theo P2O5; Tính độ dinh dưỡng.
Trong 100 gam phân lân có 
2x0,5

2
Pthh của các phản ứng:
H2SO4(đặc) + 8 HI 4 I2 + H2S + 4H2O
I2 + 2K 2 KI
8KI + 5H2SO4(đặc) 4I2 + H2S + 4K2SO4 + 4H2O
H2S + 4Cl2 + 4H2O H2SO4 + 8HCl
H2SO4(đặc) + 2HBr Br2 + SO2 + 2H2O
Br2 + 5Cl2 + 6 H2O 10HCl + 2HBrO3
6x0,5

Câu 3

Câu 3 (2,0 điểm).
Cho cân bằng hóa học sau trong bình kín: xA(k) + yB(k) zC(k). Biết rằng (x + y) < z và khi nâng nhiệt độ của hệ cân bằng lên thấy áp suất trong bình tăng. Hãy cho biết (có giải thích):
1. Phản ứng thuận là tỏa nhiệt hay thu nhiệt?
2. Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 là tăng hay giảm?1
- Khi tăng nhiệt độ cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thu nhiệt, cũng là chiều số phân tử khí tăng (áp suất tăng)
- Giả thiết (x + y) < z, vậy nên phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt.
2x0,5

2
Do cân bằng dịch theo chiều thuận, là chiều tăng số phân tử khí, dẫn đến khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí giảm. Vậy tỉ khối khí so với H2 giảm
1,0

Câu 4
Câu 4 (2,0 điểm).
1. Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho:
- NaAlO2 vào dung dịch AlCl3; - NH4Cl vào dụng dịch K2CO3, đun nóng.
2. Trộn 400 ml dung dịch CH3COOH 1,25M với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Tính pH của dung dịch thu được?, cho Ka(CH3COOH) = 1,75.10-4.1
PTHH: 3NaAlO2 + AlCl3 +6 H2O 4Al(OH)3 + 3NaCl
Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa keo trắng.
PTHH: 2NH4Cl + K2CO3 2NH3 + 2KCl + CO2 + H2O
Hiện tượng: Xuất hiện khí mùi khai.
4x0,25

2
Khi trộn xảy ra phản ứng:
CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
bđ: 0,5 0,15 0
pư: 0,15 0,15
No_avatar

Trường hợp cấu hình 3d10 4s1 không t/m

No_avatar

cảm ơn

website

 

 
Gửi ý kiến