Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐÁP ÁN MÃ 102

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tailieugiangday.com
Người gửi: Mẫn Quang Duy
Ngày gửi: 00h:03' 12-07-2018
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 418
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN
MÃ ĐỀ THI 102

Mã đề thi 102

Họ, tên thí sinh: Trường:
Câu 1. bằng
A. B. 0 C. D. 
Câu 2. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. B. C. D. 
Câu 3. Tập nghiệm của phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 4. Nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 5. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số này là

A. 0 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 6. Số phức có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 4 là
A. B. C. D. 
Câu 7. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 4a. Thể tích khối chóp đã cho bằng
A. B. C. D. 
Câu 8. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. B. C. D. 
Câu 9. Thể tích của khối cầu bán kính R bằng
A. B. C. D. 
Câu 10. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm và . Vectơ có tọa độ là
A. B. C. D. 
Câu 11. Với a là số thực dương tùy ý, bằng
A. B. C. D. 
Câu 12. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. B. C. D. 
Câu 13. Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm 38 học sinh?
A. B. C. D. 
Câu 14. Trong không gian Oxyz, đường thẳng có một vectơ chỉ phương là
A. B. C. D. 
Câu 15. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là
A. B. C. D. 
Câu 16. Cho hàm số . Đồ thị của hàm số như hình vẽ bên.

Số nghiệm của phương trình là
A. 4 B. 3 C. 2 D. 0
Câu 17. Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng
A. B. C. D. 
Câu 18. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng
A. B. 68 C. 0 D. (4
Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng
A. 45° B. 60° C. 30° D. 90°
Câu 20. bằng
A. B. C. D. 
Câu 21. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua điểm và vuông góc với đường thẳng có phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 22. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 23. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông đỉnh B, , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và . Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng bằng
A. B. C. D. 
Câu 24. Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,2%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền ban đầu, giả định trong khoảng
 
Gửi ý kiến