Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐÁP ÁN MÃ 103

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tailieugiangday.com
Người gửi: Mẫn Quang Duy
Ngày gửi: 00h:01' 12-07-2018
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 450
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN
MÃ ĐỀ THI 103

Mã đề thi 103

Họ, tên thí sinh: Trường:
Câu 1. Với là số thực dương tùy ý, bằng
A. B. C. D. 
Câu 2. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 2 B. 3 C. 0 D. 1
Câu 3. Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r và chiều cao h bằng
A. B. C. D. 
Câu 4. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường . Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. B. C. D. 
Câu 5. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A. B. C. D. 
Câu 6. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. B. C. D. 
Câu 7. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. B. C. D. 
Câu 8. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 4a. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A. B. C. D. 
Câu 9. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu . Tâm của có tọa độ là
A. B. C. D. 
Câu 10. bằng
A. B. C. D. 0
Câu 11. Số phức có phần thực bằng
A. (5 B. 5 C. (6 D. 6
Câu 12. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là
A. B. C. D. 
Câu 13. Tập nghiệm của phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 14. Nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 15. Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng .
A. B. C. D. 
Câu 16. Từ một hộp chứa 9 quả cầu đỏ và 6 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng?
A. B. C. D. 
Câu 17. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm . Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 18. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là
A. 2 B. 0 C. 1 D. 3
Câu 19. bằng
A. B. C. D. 
Câu 20. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại C, vuông góc với mặt phẳng đáy và . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng
A. 60° B. 90° C. 30° D. 45°
Câu 21. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng
A. B. C. 0 D. 4
Câu 22. Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình trên đoạn là
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 23. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn với i là đơn vị ảo.
A. B. C. D. 
Câu 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và . Khoảng cách từ A đến mặt phẳng bằng
A. B. C. D. 
Câu 25. Một người gửi tiết
 
Gửi ý kiến