Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đáp án tiếng anh 5 học kì I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Anh Quân
Ngày gửi: 21h:17' 22-12-2017
Dung lượng: 179.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 1 người (Ngô Anh Quân)
KEYS:
A. LISTENING
PART 1. Questions 1-2. Listen and tick (0.75 pt)

Key: 1.b 2.a 3.b
PART 2. Questions 3-6.Listen and number.(0.75pt)
Key: a.3 b.2 c.1 d.4

PART 3. Questions 7-10. Listen and complete. (1pt)

Key:0. zoo 1.elephant 2.monkeys 3.tigers4.yes
B. READING
PART 1. Questions 1 – 4. Look and read. Write the correct words next to their descriptions.(1pt)
ĐỀ 1
ĐỀ 2

1.basketball
2.school bus
3.morning
4.in the sea
1.badminton
2.train
3.evenig
4.library

PART 2. Questions 5 – 8. Read and insert the missing letters in the gaps.(1pt)
ĐỀ 1
ĐỀ 2

5.peacocks
6.story
7.gorillas
8. art
5.pandas
6.story
7.tigers
8.science


PART 3. Questions 9-10. Read the text carefully. Tick (() True or False.(1pt)
Key
TRUE
FALSE

9.
/

10./


C. WRITING
PART 1. Questions 1 – 3. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.(0,75pt)

ĐỀ 1
ĐỀ 2

1.music
2.plane
3.nice

1.Maths
2.motorbike
3.nicePART 2. Questions 4-6. Reorder the words. (0,75pt)
ĐỀ 1:
4.I saw pythons at the zoo.
5.We have English four times a week.
6.My family went to Da Lat by coach.
ĐỀ 2:
4.I saw crocodiles at the zoo.
5.We have Music once a week.
6.My family went to Nha Trang by coach
PART 3. Questions 7-10 .Read and write the word in each gap .(1pt)
ĐỀ 1
ĐỀ 2

7.car
8.cook
9.watch
10.countyside
7.train
8.picnic
9.watch
10.mountains

D. SPEAKING
Part 1: Getting to know each other (1.0 point)
Part 2: Talk and answer (1.5 point)
THE END
D. SPEAKING SAMPLE TEST –GRADE 5
Greeting and test taker’s name check
Part 1: Getting to know each other (1.0point)
The examiner asks 4 questions:
1.What’s your name?
2.How do you spell your name?
3.How are you today?
4.Where do you live?/What’s your address?
5.How many lessons do you have on Monday/Wednesday/Friday? What are they?
6.How do you learn English?
7.What do you do in the morning/afternoon/evening?
8.Where will you be this weekend? How can you get there?
Part 2: Talk and answer(1.5point)
The examiner asks questions:
1.Picture 1
/
Follow-up the questions :
1.What animals are there in the picture?
2.What animal is it?
3.When did you go to the zoo?
4.What did you see at the zoo ?
2.Picture 2
/
Follow-up the questions :
1.What sports are there in the picture?
2.What sport do you like?
3.Do you like watching football?
4.Can you swim/play basket ball/table tennis?
3.Picture 3
/
/
/
/


Follow-up the questions :
1.Do you like reading books/tories/comic books?
2.What books are you reading?
3.Who’s the main character?
4.What’s she/he like? 
Gửi ý kiến