Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐC TOÁN 4 (12 ĐỀ)HKII 18-19

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Lý
Ngày gửi: 09h:57' 30-04-2019
Dung lượng: 415.5 KB
Số lượt tải: 2057
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN HKII LỚP 4 NĂM HỌC: 2018-2019
1. Cấu tạo số tự nhiên

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….
2. Các dấu hiệu chia hết:
Chia hết cho 2: ……………………………
Chia hết cho 3: ……………………………

Chia hết cho 5: ……………………………
Chia hết cho 9: ……………………………


3. So sánh phân số:
Phân số lớn hơn 1:……………………………………………………………………
Phân số bé hơn 1: ………………………………………………………………………
Phân số bằng 1: …………………………………………………………………………
Hai phân số có cùng tử số: ………………………………………………………………
Hai phân số có cùng mẫu số: ……………………………………………………………
4. Bảng đơn vị đo khối lượng
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….


5. Bảng đơn vị đo độ dài
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….


6. Bảng đơn vị đo diện tích
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….


7. Đơn vị đo thời gian
1 thế kỷ = ……………………….. năm
1 phút =……………………….. năm

1 giờ = ……………………….. phút8. Tỉ lệ bản đồ

Độ dài thật = ………………………………

Độ dài trên bản đồ = ………………………9. Hình học
DT hình chữ nhật =………………………….
DT hình bình hành == ………………………

Chu vi hình chữ nhật = ……………………
DT hình vuông = ……………………………

Nửa chu vi hình chữ nhật= …………………
= …………………
DT hình thoi = ………………………………


- Đặc điểm hình chữ nhật:…………………………………

Trung bình cộng = …………………………


Tổng = ………………………………………13. Tìm phân số của 1 số
Muốn tìm phân số của 1 số ta lấy………………………………………………………

14. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Số lớn = …………………………………….

Số bé = …………………………………….


15. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Bước 1:…………………………………………………………………………………
Bước 2:…………………………………………………………………………………
Bước 3:…………………………………………………………………………………
Bước 4:…………………………………………………………………………………
16. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Bước 1:…………………………………………………………………………………
Bước 2:………………………………………………………………………………
Bước 3:…………………………………………………………………………………
Bước 4:………………………………………………………………………………
…………………………
- Đặc điểm hình bình hành:……………………………………………………………
- Đặc điểm hình thoi:………………………………………………………………

10. Tìm thành phần chưa biết

Số hạng = …………………………………..

Số bị trừ = …………………………………..


Thừa số = …………………………………..

Số chia = …………………………………..


Số bị chia = …………………………………

Số trừ = ……………………………………..

11. Giá trị biểu thức

Dạng 1:………………………………

Cách thực hiện:………………………


Dạng 2:………………………………

Cách thực hiện:……………………………


Dạng 3:………………………………

Cách thực hiện:…………………………………


12. Toán trung bình cộng
12. Toán trung bình cộng

Trung bình cộng = …………………………


Tổng = ………………………………………


13. Tìm phân số của 1 số
Muốn tìm phân số của 1 số ta lấy……………………………………………………………….
14. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Số lớn = …………………………………….

Số bé = …………………………………….


15. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Bước 1:…………………………………………………………………………………………...
Bước 2:…………………………………………………………………………………………...
Bước 3:…………………………………………………………………………………………...
Bước 4:…………………………………………………………………………………………...
16. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Bước 1:…………………………………………………………………………………………...
Bước 2:…………………………………………………………………………………………...
Bước 3:…………………………………………………………………………………………...
Bước 4:…………………………………………………………………………………………...
ĐỀ 1

Câu 1 (1 điểm) Trong các phân số sau, phân số tối giản là: (M1)
 b. 

c. d. 
Câu 2 (1 điểm) Giá trị của chữ số 5 trong số 58 3624 là: (M1)
a. 800 b. 8 000 c. 80 000 d. 800 000
Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 2 yến 5 kg =...... kg là: (1 điểm) (M1)

a. 205 b. 2005 c. 250 d. 20005
Câu 4: (1 điểm) Phân số bằng phân số nào dưới đây (M2)
a. b. c. d. 
Câu 5 (1 điểm) Kết quả của phép tính: là: (M4)
a. b. c. d. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 6 (1 điểm): Tìm x 
Câu 7: ........................................ .............................................. ...........
Câu 8 (1,5 điểm) Trường Tiểu học Bình An 3 có số học sinh Khá gấp 3 lần
 
Gửi ý kiến