Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE 01-ON LOP 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:34' 13-06-2018
Dung lượng: 99.6 KB
Số lượt tải: 173
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 6
ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS CAO XUÂN HUY
Môn Toán - (Thời gian làm bài 90 phút)
Bài I. (3,0 điểm):
Tìm x, biết: a) ; b) ;
Bài II. (6,0 điểm):
1. Tính:a)  b) 
2. Cho dãy số: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; ….; 97,9; 99,0.
a) Số thứ 50 của dãy là số nào?
b) Dãy số này có bao nhiêu số?
c) Tính nhanh tổng của dãy số trên.
Bài III. (3,0 điểm): Tổng của hai số là 201. Lấy số lớn chia cho số bé được thương là 5 và dư 3. Tìm hai số đó.
Bài IV.( 3,0 điểm): Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B dự định hết 4 giờ. Nếu mỗi giờ ô tô đi thêm 14 km thì thời gian đi từ A đến B sớm hơn dự định 1 giờ. Hãy tính khoảng cách AB giữa hai tỉnh.
Bài V. (5,0 điểm):
Hình thang ABCD có đáy AD dài gấp 3 lần đáy BC. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ở I.
a) Tìm các cặp tam giác tạo thành trong hình thang có diện tích bằng nhau (Yêu cầu có giải thích).
b) Tính diện tích tam giác AIB, biết diện tích hình thang là 48cm.

--------------------- Hết -------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài I.
Hướng dẫn giải
Điểm
Hướng dẫn giải
Điểm

Tìm x:

a) 


;0,5
0,5

0,5
b) 0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Bài II.
1. Tính:
Hướng dẫn giải
Điểm
Hướng dẫn giải
Điểm

a) 
= 
= 
= 


0,5

0,5

0,5
b) 
=
==
=


0,5

0,5

0,5

2. Cho dãy số: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; ….; 97,9; 99,0.
a) Hiệu của hai số liền nhau: 2,2 – 1,1 = 1,1 (cho 0,25đ)
Số thứ 50 của dãy số: ; (cho 0,75 đ)
b) Số các số của dãy số trên là:
(số) (cho 1,0 đ)
c) Tổng các số của dãy số trên là:
. (cho 1,0 đ)
Bài III.Giải thích: Thương hai số là 5 và dư 3 có nghĩa là số lớn bớt đi 3 thì phần còn lại gấp 5 lần số bé. (cho 0,5 đ)
Ta có sơđồ:
/
Số lớn (cho 0,5 đ)
Số bé


Giải: Số bé là: 201 – 3 : (5 + 1) = 33 (cho 0,75 đ)
Số lớn là: 335 + 3 = 168 (cho 0,75 đ)
Đáp số: Số lớn: 168
Số bé: 33 (cho 0,5 đ)
Bài IV.

/

Vẽ hình biểu diễn đúng, (cho 0,5 đ)
Khi mỗi giờ vận tốc tăng thêm 14 km thì thời gian đi từ A đến B là: 4 – 1 = 3 (giờ).
(cho 0,5 điểm)
Trong thời gian 3 giờ quãng đường ô tô đi thêm được là:
14 km  3 = 42 km; (cho 0,75 điểm)

số km đi thêm được đó chính bằng số km ô tô đi được trong 1 giờ khi vận tốc chưa tăng.(cho 0,5 điểm)
Khoảng cách AB giữa hai tỉnh là: 42km  4 = 168km. (cho 0,75 điểm)

Bài V.
/
a) Chỉ ra mỗi cặp và có giải thích đúng cho 1 điểm. Nếu chi ra được mà không giải thích hoặc giải thích sai cho 0,5 đ.
Các cặp tam giác có diện tích bằng nhau là: (S là ký hiệu diện tích)

 * SABC = SBDC (Vì cùng chiều cao và cùng đáy BC)
* SBAD = SCAD (Vì cùng chiều cao hình thang và cùng đáy AD)
* SBIA = SCID (Vì 2 tam giác ABC và DBC có diện tích bằng nhau mà hai tam giác
 
Gửi ý kiến