Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề 10- chuong 1,2-30 câu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lại Thị Bình
Ngày gửi: 15h:01' 20-10-2017
Dung lượng: 47.4 KB
Số lượt tải: 455
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC ĐÔNG QUAN


KIỂM TRA (CHƯƠNG NGUYÊN TỬ-BẢNG TUẦN HOÀN)
MÔN: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 50 phút;


Họ, tên học sinh:..................................................................................................................Lớp:……......................................


Câu 1: Hầu hết các nguyên tử được cấu tạo từ các hạt
A. e. B. e, n. C. e, p, n. D. p, n.
Câu 2: Nguyên tử nguyên tố X có 13 electron. Điện tích hạt nhân của X là
A. 12. B. 13-. C. 13. D. 13+.
Câu 3:Nguyên tử Y có số e là 15 và số n là 16. Số khối là
A. 31. B. 15. C. 16. D. 30.
Câu 4: Số proton, nơtron, electron trong nguyên tử lần lượt là
A. 17, 35, 18. B. 17, 18, 18. C. 35, 17, 18. D. 17, 20, 17.
Câu 5:Oxi có 3 đồng vị ,, và cacbon có 2 đồng vị , . Có thể tạo ra số phân tử cacbonmonooxit (CO) là
A. 3. B. 9. C.6. D. 12.
Câu 6: Nguyên tố Argon có 3 đồng vị (99,63%), (0,31%), (0,06%). Nguyên tử khối trung bình của Argon là
A. 39,75. B. 37,55. C.39,99. D. 38,25.
Câu 7:Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e là 60. Trong đó, số hạt mang điện âm bằng số hạt không mang điện. Số khối của X là
A. 30. B. 20. C. 60. D. 40.
Câu 8: Số electron tối đa chứatrongcácphân lớp s,p, d, flần lượt là
A. 2, 8, 18, 32. B.2, 6, 10, 14. C. 2, 6, 8, 18. D. 2, 4, 6, 8.
Câu 9: Cho S (Z = 16), cấu hình electron nguyên tử của lưu huỳnh là
A.1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. B.1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.
C.1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. D.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.
Câu 10:Cấu hình electron của Mg2+ (Z = 12) là
A. 1s²2s²2p63s² B.1s²2s²2p6. C. 1s²2s²2p63s²3p². D. 1s²2s²2p63s²3p6.
Câu 11: Nguyên tử P (Z = 15) có số e ở lớp ngoài cùng là
A. 3. B. 4. C.5. D. 8.
Câu 12: Số e độc thân của Mn (Z = 25) là
A. 1 B. 2. C. 3. D.5.

Câu 13: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố Y có 8 electron trên các phân lớp p. Viết cấu hình electron nguyên tử của Y và cho biết Y là kim loại, phi kim hay khí hiếm?
A.1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 , Y là phi kim B.1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 , Y là phi kim
C.1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 , Y là kim loại D.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, Y là khí hiếm
Câu 14:Nguyên tố đồng có hai đồng vị bền và . Biết nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính phần trăm hàm lượng của đồng vị 63Cu trong Cu(NO3)2 (cho O=16, N=14).
24,52% B. 9,358% C. 24,59% D. 9,285%
Câu 15: Biết tổng số hạt proton, electron và nơtron trong một nguyên tử của nguyên tố X là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Vị trí của X trong Bảng tuần hoàn và tính chất nguyên tố X là:
Ô 12,chu kì 3, nhóm IIA, là kim loạiC. Ô 11, chu kì 3, nhóm IA, là kim loại
Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA, là kim loại D. Ô 10, chu kì 2, nhóm VIIIA, là khí hiếm
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp gồm (Mg, MgO) bằng dung dịch axit HCl 7,3% vừa đủ. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí ở đktc. (cho biết H
 
Gửi ý kiến