Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề 10 tháng 9+10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Hồng
Ngày gửi: 15h:44' 20-10-2018
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT THANH BÌNH 1

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 01 trang)
 KIỂM TRA TẬP TRUNG THÁNG 10 NĂM 2018
Môn thi: HOÁ HỌC
Khối: 10 Hệ THPT
Ngày thi:…./10/2018
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Tên GV: Nguyễn Thị Thanh Hương


Câu 1. (3điểm) Nguyên tử nguyên tố kali có kí hiệu .
a. Hãy cho biết số proton, nơtron, electron, số khối , điện tích hạt nhân, số hiệu trong nguyên tử kali .
b. Viết cấu hình electron của nguyên tử kali.
c. Cho biết nguyên tố trên thuộc kim loại, phi kim hay khí hiếm? giải thích?
Câu 2. (1,5 điểm) .
a. Cho nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIA. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X.
b. Nguyên tử nguyên tố Y có 17 electron . Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Y.
c. Cho nguyên tố Z có kí hiệu nguyên tử . Biết Z có cấu hình electron nguyên tử là 1s22s22p63s23p1. Tìm số proton, nơtron của Z.
Câu 3. (1,5 điểm) Tổng số hạt trong nguyên tử của nguyên tố X là 34 hạt. Biết rằng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 .
a. Tìm số proton,nơtron và số khối .
b. Viết kí hiệu nguyên tử.
Câu 4. (1,0 điểm) Trong tự nhiên Brom có 2 đồng vị  và phần trăm số nguyên tử các đồng vị tương ứng là : 54,5%, 45,5%. Tính nguyên tử khối trung bình của Brom.
Câu 5. (2,0điểm) Trong tự nhiên, nguyên tố cacbon có 2 đồng vị . Biết nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,011.
a.Tính phần trăm mỗi đồng vị.( 2đ).
b.Tính phần trăm đồng vị  trong phân tử CO2.
( Cho nguyên tử khối: O=16)
Câu 6. (1,0điểm)
Phân tử MX2 với các đặc điểm sau:
- Tổng số hạt trong MX2 là 140, trong đó số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 44.
- Nguyên tử khối của X lớn hơn nguyên tử khối của M là 11.
Tìm số khối của M và X.

---HẾT----


 
Gửi ý kiến