Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề 15 phút lânf 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Y Tuôt Mlô
Ngày gửi: 19h:45' 20-12-2020
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ


(Đề thi có 05 trang)
KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 2
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TIN HỌC – Khối lớp 11
Thời gian làm bài : 15 phút
(không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh :....................................................... Số báo danh : ...................

Điểm
Lời nhận xét của giáo viên


(Học sinh trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng.)
Câu 1. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây :
A. Có thể dùng câu lệnh FOR – DO để thay thế cho câu lệnh lặp WHILE – DO.
B. Một cấu trúc lặp có thể xuất hiện trong của một cấu trúc lặp khác
C. Câu lệnh lặp không được xuất hiện trong đứng sau từ khóa THEN của cấu trúc rẽ nhánh.
D. Câu lệnh rẽ nhánh không được xuất hiện trong của một cấu trúc lặp.
Câu 2. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?
A. If a = 5 then a := d + 1
else
a := d + 2 ;
B. If a = 5 then
a := d + 1
else
a := d + 2 .
C. If a = 5 then
a := d + 1
else
a := d + 2 ;
D. If a = 5 then a := d + 1 ;else
a := d + 2 ;
Câu 3. Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?
A. 100 > 99 ; B. “A>B”; C. “A nho hon B”; D. “false”;
Câu 4. Cho hai dạng lặp FOR – DO trong PASCAL như sau :
Dạng lặp tiến :
FOR := TO DO ;
Dạng lặp lùi :
FOR := DOWNTO DO ;
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây :
A. Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau DO có thể không được thực hiện lần nào, đó là trường hợp giá trị cuối nhỏ hơn giá trị đầu.
B. Biểu thức giá trị đầu và biểu thức giá trị cuối có thể thuộc kiểu số thực.
C. Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau DO luôn được thực hiện ít nhất một lần.
D. Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau DO được thực hiện tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận giá trị từ giá trị đầu đến giá trị cuối.
Câu 5. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh:
IF <điều kiện> Then ; Điều kiện là:
A. Một câu lệnh ; B. Biểu thức lôgic
C. Biểu thức quan hệ; D. Biểu thức số học;
Câu 6. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp For có nhiều lệnh con ?
A. For i := 1 to 100 do
a := a – 1 ;b= a – c ;
B. For i := 1 to 100 do
Begin
a := a – 1 ;
b := a – c ;;
End;
C. For i := 1 to 100 do Begin
a := a – 1 ; b := a – c
D. For i := 1 to 100 do a := a – 1 ; b := a – c ; EndFor ;
Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì
For i := 1 to 10 do write(i, ‘ ’);
A. Đưa ra 10 dấu cách. B. 10987654321
C. 12345678910 D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Câu 8. Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?
A. A + B; B. A>B; C. “A nho hon B”; D. N mod 100;
Câu 9. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp While có một lệnh con?
A. While (a>5) and (a<17) do a := a - 1; B. While (a>5) and (a<17) do a := a - 1
 
Gửi ý kiến