Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề 2 môn GDCD 8 KỲ II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: bùi văn tâm
Ngày gửi: 16h:55' 31-03-2015
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 1300
Số lượt thích: 0 người
Mã đề 02. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn GDCD 8
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề )

I. MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA:
- Nhằm kiểm tra nhận thức của học sinh về kiến thức, kĩ năng thái độ từ bài 13 đến bài 21trong học kì II.
II. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
1. Về kiến thức:
- Hiểu được thế nào là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân
- Hiểu vì sao phải phòng tránh HIV/AIDS?
- Nêu được một số quy định của pháp luật đối với trẻ em trong việc phòng chống tệ nạn xã hội
- Nêu được pháp luật là gì
Nêu được quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
2. Về kĩ năng
- Biết thực hiện quy định của pháp luật về quyền sở hữu của công dân
- Biết cách phòng tránh các tệ nạn xã hội
3. Về thái độ
- Phê phán mọi hành vi xâm phạm tới tài sản của công dân
- Có thái độ và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
III. NHỮNG NĂNG LỰC MÀ ĐỀ KIỂM TRA HƯỚNG TỚI ĐÁNH GIÁ
Năng lực có thể hướng tới trong đề kiểm tra: NL tư duy phê phán, NL giải quyết vấn đề
IV. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan.
V. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA. Mã đề 02 :

Cấp độTên chủ đề
Nhận biết
( Mô tả yêu cầu cần đạt)

Thông hiểu
( Mô tả yêu cầu cần đạt)
Vận dụng
( Mô tả yêu cầu cần đạt)


Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Phòng chống tệ nạn xã hội
Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%1

10%

2. Phòng chống nhiễm HIV/AIDSHiểu vì sao phải phòng tránh HIV/AIDS?


Biết cách phòng tránh HIV/AISD
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %1
3
30%

1
2,5đ
25%


2
5,5đ
55%

3. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
Biết thực hiện quy định của pháp luật về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %1
2,5đ
25%
1
2,5đ
25%

6. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Nhận ra được biểu hiện của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%1
0,5đ
5%

7. Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
Nêu được pháp luật là gì

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%1
0,5đ
5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3

20%


1

30%

1
2,5đ
25%

1
2,5đ
25%
6
10đ
100%VI- ĐỀ KIỂM TRA

Trường: THCS
Họ và tên:..........................................
Lớp:............
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Môn GDCD 8
Năm học : 2014 - 2015

Mã đề 02:
Điểm:......................Nhận xét.......................................................................
ĐỀ BÀI:
Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm)
Hãy chọn hai trong các từ, cụm từ:
- dùng chất kích thích,
- mải chơi
- đánh bạc
để điền vào những chỗ trống trong các câu sau sao cho đúng :
" Để phòng chống tệ nạn xã hội, trẻ em không được........................................., uống rượu, hút thuốc và...............................................có hại cho sức khỏe"
Câu 2: ( 0,5 điểm)
Hãy điền cụm từ còn thiếu vào trong câu sau cho đúng với nội dung bài đã học:
" Pháp luật là
 
Gửi ý kiến