Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ 2 ÔN THI MÔN TOÁN 5 CK 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Quân
Ngày gửi: 22h:05' 02-05-2019
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 537
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TẬP ÔN THI CUỐI NĂM – LỚP 5
ĐỀ 2 – MÔN TOÁN
Họ và tên :………………………………………………………
Ngày kiểm tra :………………………………………………
(((

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM
1/. Chia 8 cho .Kết quả là :
A. B. C. 2D. 24

2/. Phân số nào có thể viết thành phân số thập phân ?
A. B. C. D

3/. Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng là m là :
A. dm B. dm C. dm D. dm

4/. số học sinh lớp em là nữ. Có 16 bạn nữ. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh?
A. 48 học sinh B. 30 học sinh C. 25 học sinh D. 40 học sinh

5/. Một người cưỡi ngựa đi được 42,15km trong 30 phút. Tính tốc của người đó ?
A. 13,5km /giờ B. 13,52km/giờ C. 13,42km/giờ D. 16,86 km /giờ

5/. 3 giờ 28phút + 4 giờ 36phút = ?
A. 8 giờ 8phút B. 8 giờ 04phút C. 8 giờ 54phút D. 7 giờ 64phút

6/. Hình chữ nhật (P) có chiều dài 1,8m và chiều rộng 0,8m. Hãy tính độ dài cạnh của hình vuông có cùng chu vi với hình (P)
A. 0,65m B. 1,3m C. 2,6m D. 5,2m

7/. Hình bên được tạo bởi nửa hình tròn đường kính 10m. Tính chu vi hình đó?
A. 25,7cm B. 41,4cm
C. 15,7cm D. 39,25cm

8/.Thể tích của hình hộp chữ nhật có a = 16,5cm ; b = 9cm ;c = 3cm là :
A. 425 cm3 B. 445,5 cm3 C. 485,5 cm3 D. 525,5 cm3

9/. Trong các xe dưới đây, xe nào có vận tốc bé nhất ?
Ô tô A chạy với vận tốc 20km/giờ
Ô tô B chạy với vận tốc 15m/giây
Ô tô C chạy với vận tốc 1000m/ phút
Ô tô A chạy với vận tốc 10m/giây


PHẦN II : GIẢI TOÁN
1/. Đặt tính và tính :
6,7 : 41 29,856 : 2,4 1118 : 21,5 17 : 125
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/. Tính giá trị biểu thức :
a). + : 4 b). - : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/. Một bể nếu đầy nước thì chứa được 2 000 lít nước. Người ta mở vòi nước chảy vào bể, cứ
phút thì chảy được 8l nước. Hỏi khi bể không có nước thì vòi đó chảy bao lâu để được thể tích bể ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4/. Biết thể tích của một bể nước dạng hình hộp chữ nhật là 2,25 m3 và chiều cao của bể đó là 1,5m.Tính diện tích đáy của bểâ đó ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5/. Biết 70% số học sinh của một trường tiểu học là 350 học sinh.Vậy số học sinh của trường tiểu học đó là bao nhiêu học sinh ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
Gửi ý kiến