Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ 215-THPT 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Huân (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:37' 01-07-2018
Dung lượng: 61.7 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềHọ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................
Câu 81: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?
rARN.
tARN.
ADN.
mARN.
Câu 82: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?
Aa × aa.
AA × AA.
Aa × Aa.
AA × Aa.
Câu 83: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh các nhóm linh trưởng?
Đại Trung sinh.
Đại Cổ sinh.
Đại Tân sinh.
Đại Nguyên sinh.
Câu 84: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là
A. di - nhập gen.
C. đột biến.
B. giao phối không ngẫu nhiên.
D. chọn lọc tự nhiên.
Câu 85: Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số alen A của quần thể này là
A. 0,5.
B. 0,7.
C. 0,3.
D. 0,4.
Câu 86: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?
Mèo rừng.
Chim sâu.
Tôm sông.
Ếch đồng.
Câu 87: Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?
Hoang mạc.
Rừng lá rụng ôn đới.
Rừng mưa nhiệt đới.
Thảo nguyên.
Câu 88: Phương pháp nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo ra sinh vật mang đặc điểm của hai loài?
Nuôi cấy hạt phấn.
C. Gây đột biến gen.
B. Nhân bản vô tính.
D. Dung hợp tế bào trần.
Câu 89: Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?
Hoa.
Thân.
Rễ.
Lá.
Câu 90: Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ
hỗ trợ cùng loài.
hợp tác.
hội sinh.
cạnh tranh cùng loài.
Câu 91: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?
Trai sông.
Chim bồ câu.
Châu chấu.
Ốc sên.
Câu 92: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố đại lượng?
Bo.
Nitơ.
Mangan.
Sắt.
Câu 93: Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội?
Thể một.
Thể ba.
Thể tứ bội.
Thể tam bội.
Câu 94: Khi nói về quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có túi tiêu hóa, phát biểu nào sau đây đúng?
Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.
Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim của lizôxôm.
Trong ngành Ruột khoang, chỉ có thủy tức mới có cơ quan tiêu hóa dạng túi.
Trong túi tiêu hóa, thức ăn chỉ được biến đổi về mặt cơ học.
Câu 95: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.
Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.
Câu 96: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?
Kích thước của quần thể là khoảng không gian mà các cá thể của quần thể sinh sống.
Kích thước quần thể có ảnh hưởng đến mức sinh sản và mức tử vong của
 
Gửi ý kiến