Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DE 3-HKII-TIN6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:31' 11-04-2018
Dung lượng: 83.0 KB
Số lượt tải: 326
Số lượt thích: 0 người

Trường THCS
Họ và tên: …………………………..
Lớp: 6
KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Tin học 6
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


ĐiểmLời phê của giáo viên


MA TRẬN ĐỀ

Mức độ
Nội dung
Biết
Hiểu
Vận dung
TỔNG


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản đơn giản
Câu 1
0.25 đ

Câu 2
0.25
Câu 1
1.5đ


 3 câu
2 đ

Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản.


Câu 3
0.25đ1 Câu
0.25 đ

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản
Câu 4
0.25 đCâu 3

Câu 2

3 câu
4.25 đ

Bài 16. Định dạng văn bản


Câu 5
0.25 đ

Câu 10
0.25đ

2 câu
0.5đ

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản
Câu 6
0.25 đ

Câu 9
0.25đ

Câu 8
0.25 đ

3 câu
0.75 đ

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in
Câu 7
0.25

1 câu
0.25 đ

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế


Câu 3
0.25đ1 câu
0.25đ

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa
Câu 11
0.25 đ
Câu 4
1.5đ
2 câu
1.75 đ

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng.
Câu 12
0.25 đ

1 câu
0.25 đ

TỔNG
4 câu
1 đ
1 câu
1.5đ
5 câu
1.25 đ
1 câu
1.5đ
4 câu
2.75đ
1 câu

16 câu
10 đ


Đề bài
A. PHẦN LÝ THUYẾT: (3 điểm - mỗi câu đúng 0.25đ)
I. Trắc nghiệm: (1,5 điểm)
Câu 1: Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào?
A. File/Copy. B. File/New. C. File/Save. D. File/Open.
Câu 2: Muốn lưu văn bản, thực hiện thao tác:
A. Lệnh Copy và nút lệnh B. Lệnh Save và nút lệnh 
C. Lệnh Open và nút lệnh D. Tất cả đều sai
Câu 3: Có thể gõ chữ Việt theo mấy kiểu cơ bản ?
A. 2 kiểu VNI và TELEX B. Chỉ gõ được kiểu TELEX C. Chỉ gõ được kiểu VNI
Câu 4: Để xóa một vài kí tự em sử dụng phím nào?
A. Delete B. Backspace C. Shift D. Cả A và B đúng
Câu 5: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên dải lệnh Home là:
A. Dùng để chọn màu đường gạch chân B. Dùng để chọn kiểu chữ
C. Dùng để chọn cỡ chữ D. Dùng để chọn màu chữ
Câu 6: Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
A. B. C. D. 
Câu 7: Thay đổi lề của trang văn bản là thao tác:
A. Định dạng văn bản C. Lưu văn bản
B. Trình bày trang văn bản D. Đáp án khác
Câu 8: Để định dạng đoạn văn bản em sử dụng hộp thoại nào?
A. Paragraph trên dải lệnh Home C. Font trên dải lệnh Home
B. Paragraph trên dải lệnh Insert D. Font trên dải lệnh Insert
Câu 9: Nút lệnh dùng để làm gì?
A. Tăng khoảng cách thụt lề C. Giãn cách dòng trong đoạn văn
B. Giảm khoảng cách thụt lề D. Căn lề
Câu 10: Muốn chọn phông chữ em dùng nút lệnh nào dưới đây:
A. B. C. D. Tất cả đều sai
Câu 11: Khi muốn hình ảnh nằm bên dưới văn bản ta chọn cách bố trí nào sau đây?
A. 
Avatar

Ma trận tạo kiểu đó khó hiểu quá bạn ơi kkk

 
Gửi ý kiến