Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ 308 SỬ THPT 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phong
Ngày gửi: 20h:32' 27-08-2018
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn: Lịch sử Mã đề 008
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939 - 1945 là
A. Thái Nguyên. B. Tân Trào - Tuyên Quang. C. Bắc Kạn. D. Bắc Sơn - Võ Nhai.
Câu 2: Ngày 8 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để thực hiện nhiệm vụ gì?
A. Cải cách giáo dục. B. Khai giảng các bậc học. C. Chống giặc dốt. D. Bổ túc văn hóa.
Câu 3: Nhiệm vụ cấp thiết của cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 là gì?
A. Hoàn thành cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô.
B. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
D. Thực hiện ngay công cuộc đổi mới đất nước.
Câu 4: Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây?
A. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông. B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Chế tạo thành công bom nguyên tử. D. Đưa con người lên thám hiểm Mặt Trăng.
Câu 5: Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?
A. Nông dân. B. Thợ thủ công. C. Tiểu thương. D. Tiểu tư sản.
Câu 6: Từ năm 1952 đến năm 1960, tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào?
A. Bước đầu suy thoái. B. Có bước phát triển nhanh.
C. Phát triển xen lẫn suy thoái. D. Cơ bản được phục hồi.
Câu 7: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam” là
A. mục đích của phong trào Đông du. B. mục đích của phong trào Duy tân.
C. chủ trương của Hội Duy tân. D. chủ trương của Việt Nam Quang phục hội.
Câu 8: Năm 1953, thực dân Pháp gặp khó khăn nào trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam?
A. Bước đầu để mất quyền chủ động. B. Bị Mỹ ép kết thúc chiến tranh.
C. Mỹ cắt giảm nguồn viện trợ. D. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp.
Câu 9: Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây thuộc phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX?
A. Yên Thế. B. Thái Nguyên. C. Yên Bái. D. Hương Khê.
Câu 10: Một trong những hệ quả tích cực của toàn cầu hóa là
A. thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất. B. giải quyết triệt để những bất công xã hội.
C. giải quyết căn bản sự phân hóa giàu nghèo. D. giúp các nước giữ nguyên cơ cấu kinh tế.
Câu 11: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7 - 1973) xác định là gì?
A. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. B. Giải phóng miền Nam trong năm 1975.
C. Chỉ đấu tranh chính trị để thống nhất đất nước. D. Tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất.
Câu 12: Tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh
A. đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp. B. nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.
C. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị. D. đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa.
Câu 13: Một trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX là
A. thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến. B. không gắn cứu nước với canh tân đất nước.
C. phong trào còn mang nặng tính tự phát. D. chưa sử dụng nhiều phương pháp đấu tranh.
Câu 14: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi
A. thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.
B. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.
 
Gửi ý kiến