Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ 5 ÔN THI MÔN TOÁN 5 CK 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Quân
Ngày gửi: 22h:06' 02-05-2019
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 790
Số lượt thích: 1 người (Liêu Minh Thư)
LUYỆN TẬP ÔN THI CUỐI NĂM – LỚP 5
ĐỀ 5 – MÔN TOÁN
Họ và tên :………………………………………………………
Ngày kiểm tra :………………………………………………
(((

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM
1/. Một hình thang có tổng độ dài hai đáy là 23dm, chiều cao là 12dm. Tính diện tích hình thang ?
A. 276 dm2 B. 27,6 dm2 C. 138 dm2 D. 138 cm2

2/. Trong hình vẽ dưới đây , cho biết :
GH = 4 cm
KI = 2 cm
MN = 1,5cm
NE = 1,5cm
Hỏi diện tích hình thang GHIK bé hơn diện tích hình tam giác
EGH bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?
A. 6,6 cm2 B. 3,3 cm2
C. 1,8 cm2 D. 1,5 cm2
Giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3/. Kết quả của phép nhân 700,06 x 0,014 là :
A. 350030 B. 2,53137 C. 9,80084 D. 98,0084

4/. Giá trị của biểu thức 85,07 + 653,782 x 0,5 là :
A. 411,961 B. 411,861 C. 410,961 D. 335,398
Giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5/. Tìm x : x – 2,751 = 6,3 x 2,4
A. 12,396 B. 15,12 C. 17,81 D. 17,871

Giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6/. Đúng ghi Đ , sai ghi S vào :
a). m = 0,135 m b). 46 mm = 0,046 m
c). 572 m = 5,72 km d). 8320 cm = 8,32 m

7/. Một lớp học dài 9m, rộng 7m , cao 4,5m. Tính diện tích cần quét vôi tường lớp và trần nhà , biết diện tích các cửa là 10m2 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8/. Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh dài 25cm. Diện tích xung quanh hình hộp là 450 cm2 . Tính chiều cao hình hộp chữ nhật đó ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9/. Tính giá trị biểu thức :
a). 114,7932 : 27 x 6,4 b). 930 : ( 27 – 17 ) x 0,125
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11/. Một cửa hàng bán một chiếc xe đạp giá 1 040 000 đồng thì được lãi 30% giá bán . Hỏi giá mua chiếc xe đạp đó ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12 /. Tổng của 2 số bằng 25%. Thương của 2 số đó cũng bằng 25% . Tìm 2 số đó ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Gửi ý kiến