Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề 54-18

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nguyên Thạch
Ngày gửi: 10h:53' 21-03-2018
Dung lượng: 844.5 KB
Số lượt tải: 366
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2018 SỐ 54
Ngày 22 tháng 3 năm 2018
Câu 1: Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của BC. Phép tịnh tiến the vecto biến M thành A thì bằng
A. B. C. D. 
Câu 2: Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi hai đồ thị hàm số 
A. 5 B. 4 C. 8 D. 10
Câu 3: Cho , biết là một nguyên hàm của thỏa mãn . Tính 
A. B. C. D. 
Câu 4: Tính nguyên hàm 
A. B. 
C. D. 
Câu 5: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau 
A. B. 
C. D. 
Câu 6: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số 
A. B. C. và D. 
Câu 7: Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình có nghiệm thực 
A. B. C. D. 
Câu 8: Gọi M, N lầm lượt là các điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số . Tính độ dài đoạn MN.
A. B. C. D. 
Câu 9: Hàm số đạt cực tiểu tại khi:
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho hàm số liên tục trên đoạn . Khẳng định nào sau đây đứng?
A. Nếu có số thực M thoả mãn thì M là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
B. Nếu sao cho và thì m là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .
C. Nếu có số thực m thoảm mãn thì là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 
D. Nếu có số thực M thoảm mãn thì M là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
Câu 11: Với giá trị nào của m sau đây thì hàm số không có tiệm cận đứng?
A. B. C. D. 
Câu 12: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Hỏi là đồ thị của hàm số nào?
A. B. 
C. D. 
Câu 13: Cho ba số phức thỏa mãn và . Tính .
A. B. C. D. 
Câu 14: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt.

A. B. C. D. 
Câu 15: Hai đường cong và tiếp xúc nhau tại điểm . Tìm phương trình đường thẳng d là tiếp tuyến chung của và tại điểm 
A. B. C. D. 
Câu 16: Một gia đình xây cái bể hình trụ có thể tích . Đáy bể làm bằng bê tông . Phần thân làm bằng tôn giá . Phần nắp làm bằng nhôm giá . Hỏi chi phí xây dựng bể đạt mức thấp nhất thì tỉ số giữa chiều cao h và bán kính đáy R của bể là bao nhiêu? A. B. C. D. 
Câu 17: Hàm số đạt cực trị tại điểm: A. B. C. D. 
Câu 18: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số có tập xác định B. Hàm số có đạo hàm cấp 1 là 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng xác định D. Hàm số nhận mọi giá trị thuộc 
Câu 19: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 
A. B. C. D. 
Câu 20: Giải phương trình A. và B. C. D. Vô nghiệm
Câu 21: Cho hàm số . Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng .
A. B. C. D. 
Câu 22: Cho a, b là các số thực thuộc khoảng và thỏa mãn điều kiện . Tính giá trị của biểu thức A. B. C. D. 
Câu 23: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường . Tính thể tích V của khối
No_avatarf

Có giải chi tiết k thầy?  

 
Gửi ý kiến