Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề án vị trí việc làm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đạ Long
Người gửi: Phan Văn Diễn
Ngày gửi: 15h:52' 26-09-2018
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG

Số: 01/ĐAVTVL-THCS-ĐL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2017


ĐỀ ÁN
Xác định vị trí việc làm của Trường THCS Đạ Long giai đoạn 2017 – 2020.

Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
1. Khái quát, đặc điểm nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập :
1.1.Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:
a. Các hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.
b. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
c. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, giáo dục môi trường; hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.
1.2 Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Đối tượng là học sinh THCS đối tượng từ 11 đến 18 tuổi
- Phạm vi hoạt động: xã Đạ Long huyện Đam Rông
- Tính chất hoạt động: Là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, hoạt động phi lợi nhuận vì mục tiêu là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1.3 Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:
Hoạt động theo chế độ thủ trưởng và theo quy định của pháp luật, điều lệ trường trung học, quy chế làm việc, Luật giáo dục, Luật viên chức...
2. Những yếu tố tác động đến hoạt động đơn vị sự nghiệp: Phân tích cụ thể biểu bảng số 3 kèm theo đề án tác động đến vị trí việc làm, số lượng người làm việc của Trường.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ:
1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Quyết định số 536/2006/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Chủ tịch UBND huyện Đam Rông về thành lập Trường THCS Đạ Long.
2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và xác định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
- Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 về việc Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
- Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15/11/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng- an ninh;
- Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn THCSHCM, Hội LHTNVN,…trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề,
- Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Thủ Tướng Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của
 
Gửi ý kiến