Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề Bookgol - giải chi tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phước Duy
Ngày gửi: 23h:36' 06-06-2018
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 583
Số lượt thích: 0 người

Mời Bạn ghé qua trang www.lephuoc.com để tải về nhiều đề file word giải chi tiết miễn phí
CỘNG ĐỒNG BOOKGOL
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
HÓA HỌC THPT-NĂM HỌC 2017-2018
LẦN 2
Thời gian làm bài: 40 phút.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

Câu 1: Xà phòng hóa chất béo, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối là natrioleat. Hãy cho biết chất có bao nhiêu công thức cấu tạo?
A. B. C. D. 
Câu 2: Nung nóng hỗn hợp gồm (tỉ lệ mol ) trong điều kiện không khí, sau khí các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn . Rắn chứa
A. B. C. D.
Câu 3: Thực hiện các thí nghiệm sau:
 Cho bột vào dung dịch 
 Điện phân dung dịch bằng điện cực trơ.
 Điện phân nóng chảy 
 Nhiệt phân hỗn hợp gồm (tỉ lệ mol ).
 Dẫn luồng khí đến dư qua ống sứ đựng 
 Cho vào dung dịch 
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được đơn chất là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Phát biêu nào sau đây sai?
A. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn chức và đa chức luôn là một số chẵn.
B. Trong công nghiệp có thê chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn.
C. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là axit béo và glixerol.
D. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.
Câu 5: Nhận định nào sau đây đúng?
A. Trong quá trình điện phân dung dịch ion bị oxi hóa ở cự anot.
B. Giống như kim loại kiềm các nguyên tố kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
C. Kim loại chỉ có tính khử, nên ion của kim loại chỉ có tính oxi hóa.
D. Khi hòa tan các muối vào nước ta được nước vĩnh cửu.
Câu 6: Trong số các chất 
Số chất phù hợp với sơ đồ là
 đặc nónglà
A. B. C. D. 
Câu 7: Hòa tan hoàn toàn trong loãng dư thu được dung dịch . Cho dung dịch lần lượt phản ứng với các chất: dung dịch Số trường hợp xảy ra phản ứng là
A. B. C. D. 
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phản ứng giữa axit với ancol khi có đặc là phản ứng một chiều.
B. Phản ứng thủy phân este (tạo bởi axit cacboxylic và ancol) trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
C. Khi thủy phân chất béo luôn thu được 
D. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.
Câu 9: Cho các este: Vinyl axetat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, vinyl benzoat. Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có đặc làm xúc tác) là
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho chất tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch , sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn và chất hữu cơ. Chotác dụng với dung dịch trong thu được chất hữu cơ . Cho tác dụng với dung dịch lại thu được chất . Chất có thể là
A. B. 
C. D. 
Câu 11: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng?
A. Cho dung dịch đến dư vào dung dịch 
B. Cho dung dịch đến dư vào dung dịch 
C. Thổi đến dư vào dung dịch (hoặc ).
D. Thổi đến dư vào dung dịch 
Câu 12: Este có đặc điểm sau:
- Đốt cháy hoàn toàn tạo thành có số mol bằng nhau;
- Thủy phân trong môi trường axit được ( tham gia phản ứng tráng gương) và chất (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong 
Phát biểu không đúng là:
A. Đun với dung dịch đặc ở thu được anken
Avatar

Bay gio lại có cả đề 30 câu

 
Gửi ý kiến