Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ CHÍNH TRỊ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Tuyết Minh
Ngày gửi: 16h:31' 14-03-2017
Dung lượng: 115.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA MÔN CHÍNH TRỊ
LỚP KTDN KHÓA 53 NAM SÁCH - THỜI GIAN 60 PHÚT
ĐỀ SỐ 1
Câu 1. Theo Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của CNXH là gì ?
a. Khoa học kỹ thuật. b. Con người XHCN.
c. Sự giúp đỡ của quốc tế d. Chính trị.
Câu 2. Nhân tố nào làm cho con người tách khỏi thế giới động vật ?
a. Hoạt động duy trì phát triển nòi giống. b. Lao động.
c. Hoạt động tư duy phê phán. d. Tất cả các đáp án trên.
Câu 3. Yếu tố đầu tiên đảm bảo cho sự tồn tại của con người là gì ?
a. Phát minh khoa học. b. Sáng tạo nghệ thuật.
c. Lao động. d. Hoạt động chính trị -xã hội.
Câu 4. Sự phân chia giai cấp trong xã hội bắt đầu từ phương thức sản xuất nào sau đây ?
a. PTSX Công xã nguyên thuỷ. b. PTSX Chiếm hữu nô lệ.
c. PTSX Phong kiến. d. PTSX Tư bản chủ nghĩa.
Câu 5. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam vào năm nào?
a. Năm 1848. b. Năm 1858
c. Năm 1868. d. Năm 1878.
Câu 6. Cách mạng tháng 10 ở Nga thành công năm nào?
a. Năm 1920 b. Năm 1924
c. Năm 1930 d. Năm 1917
Câu 7. Khi thực dân Pháp sang xâm lược, nước ta từ chế độ Phong kiến độc lập chuyển sang chế độ xã hội nào ?
a. Thuộc địa, nửa phong kiến. b. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến.
c. Phong kiến, nửa thuộc địa. d. Thuộc địa, phong kiến.
Câu 8. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin sau khi kết thúc thời kỳ quá độ, tiến lên chủ nghĩa cộng sản phải trải qua mấy giai đoạn?
a. Hai giai đoạn b. Ba giai đoạn
c. Bốn giai đoạn d. Năm giai đoạn
Câu 9. Tác giả Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng ta là ai trong các đáp án sau đây?
a. Đồng chí Trần Phú. b. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc.
c. Đồng chí Châu Văn Liêm. d. Đồng chí Lê Hồng Phong.
Câu 10. C.Mác và Ph.Ănghen gặp nhau và nhanh chóng nhất trí về mặt tư tưởng từ thời gian nào?
a. Tháng 8/1844 b. Tháng 9/1845
c. Tháng 7/1844 d. Tháng 8/1845
Câu 11. Các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu lần lượt sụp đổ vào thời điểm nào sau đây?
a. Đầu năm 1989 b. Từ cuối năm 1989
c. Tháng 12/1991 d. Tháng 12/1989
Câu 12. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự xuất hiện giai cấp là nguyên nhân gì?
a. Nguyên nhân chính trị b. Nguyên nhân tôn giáo c. Nguyên nhân văn hóa. d. Nguyên nhân kinh tế
Câu 13. Nêu nguyên tắc của Hồ Chí Minh trong công tác ngoại giao:
a. Cứng rắn b. Mềm dẻo
c. Sáng tạo. d. ‘Dĩ bất biến ứng vạn biến’.
Câu 14. Tác phẩm nào đặt dấu mốc ra đời của Chủ nghĩa Mác?
a. “Đấu tranh giai cấp ở Pháp”. b. Bộ “Tư bản”.
c. “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”. d. “Bản án chế độ thực dân Pháp”.
Câu 15. Trong TKQĐ lên CNXH ở nước ta, hình thức sở hữu tư nhân hiện nay đang
 
Gửi ý kiến