Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề chuyên Vinh, giải chi tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Lê Thanh
Ngày gửi: 22h:03' 03-04-2016
Dung lượng: 224.5 KB
Số lượt tải: 1414
Số lượt thích: 7 người (Mai Xuân Viên, Phạm Thành Nhân, Bùi Thanh Sơn, ...)
SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VINH
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 357


Họ và tên thí sinh:………………………………………………………….
Số báo danh:………………………………………………………………..

Câu 1: Dung dịch 37-40% fomanđehit trong nước gọi là fomon được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,... Công thức của fomanđehit là:
A. CH3CHO B. HCHO C. CH2=CHCHO D. OHC-CHO
Câu 2: Số đồng phân anken đều có công thức phân tử C4H8 là:
A. 4 B. 3 C. 5 D. 2
Câu 3: Nito trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?
A. NH4Cl B. NH3 C. N2 D. HNO3
Câu 4: Kim loại không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội là:
A. Mg B. Al C. Zn D. Cu
Câu 5: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
A. Khí N2 (xúc tác Ni nung nóng). B. Kim loại Na.
C. Dung dịch KOH (đun nóng). D. Dung dich Brom.
Câu 6: Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?
A. Fe2(SO4)3 B. CuSO4 C. HCl D. MgCl2
Câu 7: Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C3H8O ?
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Câu 8: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X (ZX <20) có 6 electron lớp ngoài cùng, ở trạng thái đơn chất X không tác dụng với F2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:
A. Ô số 14, chu kì 3, nhóm VIA B. Ô số 8, chu kì 2, nhóm VIA
C. Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA D. Ô số 8, chu kì 2, nhóm IVA
Câu 9: Cho 6,5g bột Zn vào dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là :
A. 3,2 B. 5,6 C.12,9 D. 6,4
Câu 10: Xà phòng hóa hoàn toàn 12g CH2=CHCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 16,32 B. 11,52 C. 11,28 D. 16,8
Câu 11: Cho 10g CaCO3 vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là:
A. 1,12 B. 3,36 C. 2,8 D. 2,24
Câu 12: Thí nghiệm hóa học không sinh ra chất khí là:
A. Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4. B. Nhiệt phân hoàn toàn KMnO4
C. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4. D. Cho Na2CO3 vào lượng dư dung dịch H2SO4
Câu 13: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. Zn(OH)2 B. Ba(OH)2 C. Fe(OH)2 D. Cr(OH)2
Câu 14: Đun nóng 4,8g CH3OH với CH3COOH dư (xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam CH3COOCH3. Biết hiệu suất phản ứng este hóa tính theo ancol là 60%. Giá trị của m là:
A. 6,66 B. 15,80 C. 7,92 D. 11,10
Câu 15: Chất không thuộc loại phenol là:
A. Hidroquinon B. o – crezol C. ancol benzylic D. catechol
Câu 16: Khử hoàn toàn 4,8g CuO bằng CO ở nhiệt độ cao, khối lượng kim loại tạo ra sau phản ứng là :
A. 3,84 B. 2,4g C. 4,0g D. 3,2g
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Phenol có lực axit lớn hơn lực của axit benzylic.
B. Anđehit axetic làm mất màu dung dịch KMnO4.
C. Etanol hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành phức tan, màu xanh da trời.
No_avatar

Xin có một số trao đổi.

Câu 43 - Mã 357.

Trước hết CH3CH2OH và Propan-1-ol mới là đồng đẳng liên tiếp. Etannol và propan-2-ol không phải là đồng đẳng liên tiếp. Cần xem lại khái niệm đồng đẳng. Như vậy câu 43 là thiếu chính xác.

 

No_avatar

Câu 45- Mã 357.

Muối gồm

Al(NO3)3 0,06 mol.

Fe(NO3)2 0,0068 mol.

Fe(NO3)3 0,0232 mol.

NH4NO3 0,0154 mol.

Chất rắn sau nung có Fe2O3 0,015 mol và Al2O3 0,03 mol.

 

    . mT = mmuối - mrắn sau nung = 20,8504-5,46 = 15,3904 gam.

No_avatar

Khái niệm đồng đẳng này nhiều thầy cô mắc lỗi sơ đẳng lắm.Không biết ngượng

No_avatar

Câu 38:  Đáp án : C

nO2 = 0,75 mol

Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O

Lại có nCO2 : nH2O = 7 : 6

=> nCO2 = 0,7 ; nH2O = 0,6 mol

Bảo toàn O : nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nO(X)= 0,5 mol

=> nC : nH : nO = 0,7 : 1,2 : 0,5 = 7 : 12 : 5

=> X là C7H12O5 ( CTPT trùng CTĐGN )

Tổng (pi + vòng) = 2

X + NaOH chỉ tạo muối axit no mạch hở và ancol C3H7OH

=> X là tạp chức este và ancol

=> X là

HO-CH2-COO-CH2-COOC3H7 (-C3H7 có 2 đồng phân)

 

Xin trao đổi thêm với các đồng nghiệp quan tâm.

Câu 38 này không chỉ có 2 đồng phân đâu

HO-CH2-COO-CH2-COOC3H7 (-C3H7 có 2 đồng phân)

CHO-CH(OH)CH(OH)-COOC3H7 ( - C3H7 có 2 đồng phân).

CH2(OH)C(OH)(CHO)COOC3H7( -C3H7 có 2 đồng phân).

CH2(OH)CO-CH(OH)COOC3H7( -C3H7 có 2 đồng phân).

CH2(OH)CH(OH) CO- COOC3H7 ( -C3H7 có 2 đồng phân).

 Như vậy có 10 đồng phân thỏa mãn đầu bài . Vậy đây là câu mà các đáp án cũng không đúng.

 

 

 
Gửi ý kiến