Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De CN 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Huế
Ngày gửi: 21h:54' 18-10-2015
Dung lượng: 244.5 KB
Số lượt tải: 261
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIÊT
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8

I. MỤC ĐÍCH:
- Đối với HS: tự làm và tự đánh giá khả năng của mình đối với các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong học tập và định hướng việc học tập cho bản thân.
- Đối với GV: đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong Phần vẽ kỹ thuật, Qua đó xây dựng các đề kiểm tra hoặc sử dụng để ôn tập - hệ thống kiến thức cho học sinh phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng được quy định trong chương và đánh giá được đúng đối tượng học sinh.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :
1 Thiết lập bảng ma trận :
Tên chủ đề
Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Chương 1:
Bản vẽ các khối hình học.
- Vận dụng kiến thức về phép chiếu và hình chiếu vuông góc - Bản vẽ xây dựng: liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng cho các công trình xây dựng.- Biết biểu diễn hình chiếu của vật thể (khối đa diện) trên mặt phẳng chiếu để củng cố kiến thức về hình chiếu.
- Áp dụng kiến thức được học về phép chiếu vuông góc để vẽ được hình chiếu của các khối tròn xoay


Số câu hỏi
 3
1
1
1
6

Số điểm
 1,5đ
 0,5đ
 2đ
 3 đ
 7

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật.
- Công dụng của hình cắt trong thiết kế.

- Vận dụng kiến thức về phép chiếu và hình chiếu vuông góc để phân tích được nội dung bản vẽ lắp đơn giản.

- Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản.Số câu hỏi
1
1
1

3

Số điểm
 0,5đ
 2đ
 0,5đ

 3

Tổng số câu hỏi
4

2

2

 1
9

Tổng số điểm
 2đ
 2,5đ
 2,5đ


 10

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ).
(Hãy chọn câu mà em cho là đúng nhất )
Câu1:-Hình chiếu cạnh có hướng chiếu :
a)Từ trái sang phải c) Từ trên xuống
b)Từ phải sang trái d) Từ trước tới
Câu 2:-Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng ,hình chiếu cạnh của hình cầu là :
a) Ba hình tam giác c) Hai hình tròn, một hình tam giác
b)Ba hình tròn d) Hai hình tam giác , một hình tròn
Câu 3:-Hình cắt là hình biễu diễn phần vật thể :
a)Trước mặt phẳng cắt c) Sau mặt phẳng cắt .
b)Trong mặt phẳng cắt . d) Trên mặt phẳng cắt .
Câu 4:-Nếu vẽ ren trong : đường đỉnh ren được vẽ bằng nét:
a)Liền mãnh c)Nét đứt.
b)Liền đậm d)Nét gạch chấm mãnh
5. Hình chiếu vuông góc có tia chiếu
a. vuông góc với mặt phẳng chiếu c. song song với mặt phẳng chiếu
b. vuông góc với vật thể chiếu d. Cả a, b , c đều đúng.
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chống của các câu sau đây :
Câu 6: -vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ là : Hình chiếu bằng ở dưới hình (1) .................................................. và(2) ………………………… …..ở bên phải .
PHẦN TỰ LUẬN: ( 7đ)
Câu 1: Cho các vật thể A ; B ; C; D và các bản vẽ hình chiếu 1 ; 2 ;3 ;4 dưới đây
Hãy đánh dấu X vào bảng 1. (2,0đ)
bảng 1.
Vật thể
hình
Chiếu

A
B
C
D

1

2

3

4


Câu 2. Trình tự đọc bản vẽ nhà có những bước nào ? (2,0đ) B
Câu 3. Cho vật thể có dạng như sau:
 
Gửi ý kiến