Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de cuong 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trượng Văn Xuân Ngôn
Ngày gửi: 07h:57' 26-12-2017
Dung lượng: 133.1 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT
Câu 1: (A11) Thực hiện các thí nghiệm sau :
(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.
(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2
(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn
(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3
(V) Sục khí NH3vào dung dịch Na2CO3.
(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.
Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:A. II, V và VIB. II, III và VIC. I, II và III D. I, IV và V
Câu 2: ( CĐ 10) Điều chếNaOHtrong côngnghiệp bằngphươngpháp:
A. cho Na2O tácdụngvới H2O.B. cho dungdịchNa2SO4tácdụngvới dungdịchBa(OH)2.
C. điện phân dungdịchNa2SO4.D. điện phân dungdịchNaCl có màngngăn.
Câu 3: (B12) Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim. B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần. D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
Câu 4: ( A14) Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs.B. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ
C. Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì
D. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim
Câu 5: ( B14) Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2, thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là
A. KHS. B. NaHSO4. C. NaHS. D. KHSO3.
Câu 6: ( B14)Cho phản ứng hóa học : 
Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?
A. B. 
C. D. 
Câu 7: (B14) Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường
A. Na B. Fe C. Mg D. Al
Câu 8: ( B14)Cho dãy chuyển hóa sau:

Công thức của X là A. NaOH B. Na2CO3 C.NaHCO3 D. Na2O.
Câu 9 (TN 14): Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử K (Z = 19) là
A. 3d1 B. 2s1 C. 4s1 D. 3s1
Câu 10(TN 14): Ở nhiệt độ thường, kim loại Na phản ứng với nước tạo thành
A. Na2O và O2 B. NaOH và H2 C. Na2O và H2 D. NaOH và O2
Câu 11: (2016)Kim loại nào sauđâylàkim loại kiềm?A.Al. B.Li. C.Ca. D.Mg.
CÁC DẠNG TOÁN KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT
A. KIM LOẠI KIỀM TÁC DỤNG NƯỚC, AXIT , MUỐI:
- Khi bài yêu cầu tính nồng độ dd sau phản ứng giữa kim loại kiềm với nước thì: chất tan không phải là kim loại mà là kiềm.
- Khối lượng dd sau phản ứng = [khối lượng dd hay nước trước + khối lượng thêm] – [khối lượng kết tủa hay bay hơi].
- Nếu yêu cầu xác định tên hỗn hợp kim loại kiềm thì dùng phương pháp trung bình.
- Kim loại kiềm vào dd muối thì:
+ phản ứmg 1: Kl + Nước Kiềm + hidro
+ Phản ứng 2: Kiềm + muối Muối + bazơ
- Kim loại tác dụng H2O thu được dd kiềm và biết số mol H2 sinh ra, sau đó tính lượng axit cần tác dụng dd kiềm:
M + nHOH M(OH)n + 0,5nH2 thay bằng nHOH nOH- + 0,5nH2nOH = 2nH2
Axit + kiềm thay bằng OH- + H+ H2O nH+ = nOH
- Công thức nhanh: gặp bài cho kim loại kiềm tác dụng với nước thu dd kiềm và biết mol hidro sinh ra, yêu cầu tính số mol axit cần tác dụng dd kiềm thì dùng công thức nhanh:
+ Là HCl: nHCl = 2nH2
+ Là H2SO4: nH2SO4 = nH2
+ Là hỗn hợp HCl và
 
Gửi ý kiến